Hyppää sisältöön

Muille ministeriöille annetut lausunnot

Lausuntopalvelu.fi-sivustolla olevat lausunnot

Lausunto ympäristöministeriön asetukseksi rakennuksen materiaaliselosteesta, Ympäristöministeriö, 3.11.2022

Lausunto ympäristöministeriön asetukseksi rakennuksen ilmastoselvityksestä, Ympäristöministeriö, 3.11.2022

Suomen kuudes määräaikaisraportti kansallisten vähemmistöjen suojelua koskevan puiteyleissopimuksen täytäntöönpanosta Ulkoministeriö, 29.9.2022

Lausunto tasavallan presidentin asetuksesta Suomen ulkomaanedustustojen sijaintipaikoista ja konsulipalveluiden järjestämisestä ulkoasiainhallinnossa annetun tasavallan presidentin asetuksen ja sen liitteen muuttamisesta Ulkoministeriö, 25.8.2022

Lausunto aiheesta Kansallinen raportti - YK:n ihmisoikeusneuvoston yleismaailmallisen määräaikaistarkastelun (UPR) neljäs tarkastelukierros Ulkoministeriö, 2.6.2022

Lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle kotoutumisen edistämisestä annetuksi laiksi ja siihen liittyviksi laeiksi Työ- ja elinkeinoministeriö, 2.6.2022

Lausunto luonnoksesta Suomen digitaaliseksi kompassiksi Liikenne- ja viestintäministeriö, 12.5.2022

Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi kaavoitus- ja rakentamislaiksi Ympäristöministeriö, 2.12.2021

Lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle laiksi postilain muuttamisesta Liikenne- ja viestintäministeriö, 18.11.2021

Lausunto luonnon virkistyskäytön strategiasta Ympäristöministeriö, 21.10.2021

Lausunto ehdotuksesta ympäristöministeriön asetukseksi rakennuksen ilmastoselvityksestä Ympäristöministeriö, 19.8.2021

Lausunto ulkoministeriön asetukseksi ulkoasianhallinnon suoritteiden maksuista vuosina 2020—2022; ehdotus asetuksen muuttamiseksi Ulkoministeriö, 19.8.2021

Lausunto Suomen yhdistetyn 24.-26. määräaikaisraportin YK:n kaikkinaisen rotusyrjinnän poistamista koskevan yleissopimuksen täytäntöönpanosta Ulkoministeriö, 23.6.2021

Lausunto tasavallan presidentin asetuksesta Suomen ulkomaanedustustojen sijaintipaikoista ja konsulipalveluiden järjestämisestä ulkoasiainhallinnossa annetun tasavallan presidentin asetuksen liitteen muuttamisesta Ulkoministeriö, 12.5.2021

Lausunto Uudistuva ja osaava Suomi 2021-2027 EU:n alue- ja rakennepolitiikan ohjelmaehdotus ja ympäristöselostuksesta Työ​​- ja elinkeinoministeriö, 15.4.2021

Lausunto yritysten määräaikaista kustannustukea koskevan lain (508/2020) muuttamisesta/Tapahtumatakuu Työ- ja elinkeinoministeriö, 8.4.2021

Lausunto hallituksen selonteosta kotoutumisen edistämisen uudistamistarpeista (luonnos) Työ- ja elinkeinoministeriö, 11.3.2021

Lausunto hallituksen esitysluonnoksesta eduskunnalle sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämisen uudistusta ja maakuntien perustamista koskevaksi lainsäädännöksi Sisäministeriö, 22.9.2020

Lausunto valtioneuvoston ihmisoikeusselonteosta Ulkoministeriö, 3.9.2020

Lausunto jätelain 33 §:n muuttamisesta Ympäristöministeriö, 20.8.2020

Lausunto ympäristöministeriön menetelmästä rakennuksen elinkaaren hiilijalanjäljen arviointiin Ympäristöministeriö, 11.6.2020

Lausunto puitejärjestelyä koskevasta hankintalain 42 §:n sekä erityisalojen hankintalain 45 §:n pykäläluonnoksesta liittyen luonnokseen hallituksen esityksekseen julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain muuttamisesta Työ- ja elinkeinoministeriö, 20.2.2020

Lausunto purkutöiden hankintakriteereistä Ympäristöministeriö, 24.10.2019

Lausunto pelastustoimen onnettomuuksien ehkäisyn toimintaohjelmasta Sisäministeriö, 26.9.2019

Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi konsulipalvelulain muuttamiseksi Ulkoministeriö, 16.8.2018

Lausunto hankintalain kokonaisuudistuksen valmisteluryhmän mietinnöstä Työ- ja elinkeinoministeriö, 4.6.2015

Sisäministeriö - liitteenä olevat lausunnot

Työ- ja elinkeinoministeriö - liitteenä olevat lausunnot

Ulkoministeriö - liitteenä olevat lausunnot

Päivitetty