Hyppää sisältöön

Yleiskirjeet 2022

Liitteet

 • 31/2022 Yleiskirje romanien kansallispäivästä ja työnantajapooliin liittymisestä
 • 30/2022 Kirkon säädöskokoelma nro 159-2022 Kirkkohallituksen päätös kirkon tietoturvapolitiikasta ja yleisistä tietoturvamääräyksistä
 • 30/2022 liite 1 Kirkon säädöskokoelma nro 159-2022 Kirkkohallituksen päätös kirkon tietoturvapolitiikasta ja yleisistä tietoturvamääräyksistä
 • 30/2022 liite 2 Kirkon tietoturvapolitiikka 2022
 • 29/2022 Harjoittelu- ja työelämässä oppimisen jaksot ja niihin liittyvät korvauskäytännöt työpaikalle
 • 28/2022 Tilintarkastajan valinta valtuustokaudelle 2023-2026
 • 28/2022 liite 1 Tarjouspyyntö
 • 28/2022 liite 2 Tilintarkastajalle-ISAE-varmuuslausunto
 • 27/2022 Vuoden 2023 kirkkokolehdit
 • 27/2022 liite Vuoden 2023 kirkkokolehdit (docx)
 • 26/2022 Energian säästö ja varautuminen
 • 25/2022 Talousarvion valmistelun perusteet 2023
 • 24/2022 Seurakuntien ja seurakuntayhtymien (seurakuntatalouksien) talousarvio-ohje
 • 24/2022 liite Seurakuntatalouden talousarvion ja toiminta- ja taloussuunnitelman laatiminen
 • 23/2022 Videotallenteiden laulujen sanoitusten tekstittäminen – Kopioston pilottisopimus
 • 22/2022 Syksyn 2022 avustukset seurakuntien kokeilutoiminnan tukemiseksi
 • 21/2022 Vaalikirjeen tilaaminen
 • 20/2022 Kirkon yleisten tietoturvamääräysten väliaikainen muutos
 • 20/2022 liite 1 Kirkon säädöskokoelma nro 158-2022 Kirkkohallituksen väliaikainen määräys tietoturvapolitiikasta
 • 20/2022 liite 2 Kirkon laintarkastustoimikunnan lausunto 4/2022, Väliaikainen määräys tietoturvapolitiikasta
 • 19/2022 Seurakunnan ja seurakuntayhtymän taloussääntömallien päivitys
 • 19/2022 liite 1 Taloussääntömalli seurakuntayhtymä
 • 19/2022 liite 2 Taloussääntömalli seurakunta
 • 18/2022 Kirkkotilojen turvallisuus yleisötilaisuuksissa
 • 17/2022 Seurakuntien kirjanpidon tehtäväalueiden muuttaminen 1.1.2023 lukien
 • 17/2022 liite Tehtäväalueet
 • 16/2022 Suositus kirkollisveroprosentin alentamisesta
 • 15/2022 Kirkon tietoturvapolitiikasta annettu väliaikainen määräys
 • 15/2022 liite Kirkon säädöskokoelma 157-2022 Kirkkohallituksen väliaikainen määräys tietoturvapolitiikasta
 • 14/2022 Lisäohjeita liittyen ukrainalaisten auttamiseen seurakunnissa
 • 14/2022 liite 1 Ohje tilapäismajoituksen turvallisuusjärjestelyistä kokoontumistiloissa
 • 14/2022 liite 2 Avustushakemuslomake ukrainalaisille
 • 13/2022 Kansallinen veteraanipäivä 27.4.2022
 • 12/2022 Opetushallitukselta ja kirkkohallitukselta yhteinen kirje oppilaitoksille, seurakunnille ja seurakuntayhtymille seurakuntavaaleista
 • 12/2022 liite Opetushallituksen ja Kirkkohallituksen kirje lukioille ja ammatillisille oppilaitoksille, seurakunnille ja seurakuntayhtymille seurakuntavaaleista
 • 11/2022 Esitykset pro ecclesia –mitalin ja ritarikuntien kunniamerkkien saajiksi itsenäisyyspäivänä 2022
 • 11/2022 liite Hallinnonalan ohje Suomen Valkoisen Ruusun ja Suomen Leijonan kunniamerkkiehdotusten valmistelusta
 • 10/2022 Tietoa Ukrainan sodan vaikutuksista seurakuntien toimintaan
 • 9/2022 Ukrainasta tulevien pakolaisten vastaanottaminen seurakunnissa
 • 8/2022 Suositus kolehdin keräämisestä ukrainalaisten tueksi
 • 7/2022 Kirkon tietoturvapolitiikasta annettu väliaikainen määräys
 • 7/2022 liite Kirkon säädöskokoelma nro 156-2022 Kirkkohallituksen väliaikainen määräys tietoturvapolitiikasta
 • 6/2022 Päätös yhtenäisistä toimintatavoista annettaessa kirkonkirjojen tietoihin perustuvia todistuksia
 • 6/2022 liite Kirkon säädöskokoelma nro 155-2022 Kirkkohallituksen päätös yhtenäisistä toimintatavoista annettaessa kirkonkirjojen tietoihin perustuvia todistuksia
 • 5/2022 Kevään 2022 avustukset seurakuntien kokeilutoiminnan tukemiseksi
 • 4/2022 Laskennallinen osuus kattamattomasta eläkevastuusta 31.12.2021
 • 3/2022 Harkinnanvaraisten avustusten hakeminen vuonna 2022
 • 2/2022 Vuoden 2022 seurakuntavaalit: Vaalilautakunnan asettaminen, äänestysalueet sekä vaaliasiakirjojen tilaaminen
 • 2/2022 liite Hallinnollinen vaaliaikataulu 2022
 • 1/2022 Kirkko ja hyvinvointialueet
 • 1/2022 liite Kirkko ja hyvinvointialueet
Päivitetty