Hyppää sisältöön

Yleiskirjeet 2015

Liitteet

 • 31/2015 Muutoksia seurakuntien tilastoinnissa
 • 30/2015 Kirkkolain ja kirkkojärjestyksen muutos koskien kirkon keskushallinnon uudistusta, valtion rahoitusta seurakuntien yhteiskunnallisiin tehtäviin sekä tilintarkastusta koskevien säännösten muuttamista
 • 29/2015 Kirkkolain muutos koskien kirkonkirjojenpitoa, hallintomenettelyä ja muutoksenhakua sekä valmiussuunnittelua
 • 28/2015 Hautasijan osoittamista ja hautaustoimessa perittäviä maksuja koskevien päätösten muutoksenhakumenettelyyn muutoksia 1.1.2016
 • 27/2015 Kirkonkirjojen pidon alueellinen organisoiminen
 • 27/2015 liite 1 Kirkonkirjojenpidon alueellisen organisoinnin projekti syksyn 2015 päivitys
 • 27/2015 liite 2 Keskusrekisterin perustamisen ohjeistus
 • 26/2015 Kirkonkirjojen säilytysaikoihin uudet määrittelyt
 • 25/2015 Rakennusavustus 2016
 • 24/2015 Manuaalisten kirkonkirjojen digitointiaikataulu
 • 24/2015 liite Kirkon säädöskokoelma Nro 121 digitointipäätös
 • 23/2015 Liputus lapsen oikeuksien päivänä 20.11.2015 ja lapsivaikutusten arviointi päätösten valmistelussa
 • 22/2015 Vuoden 2016 tuloveroprosentin ilmoittaminen verohallinnolle
 • 22/2015 liite 2 Lomake Ev lut seurakunnan tuloveroprosentti 2016
 • 22/2015 liite 2 Vuoden 2016 kirkollisveroprosentti
 • 21/2015 Kolehdin kerääminen sähköisillä välineillä
 • 20/2015 Kirkon toimintatilastojen ja tilastojärjestelmien uudistaminen
 • 19/2015 Lapsen etunimien ja sukunimien lainmukaisuus
 • 19/2015 liite Lapsen etunimet ja sukunimi
 • 18/2015 Vuoden 2016 talousarvion valmistelun perusteita
 • 18/2015 liite Valtionrahoituksen jako seurakunnille 2016
 • 17/2015 Vuoden 2016 kirkkokolehdit
 • 17/2015 liite Suomenkieliset vuoden 2016 kirkkokolehdit.docx
 • 16/2015 Suosituksia turvapaikanhakijoiden hyväksi
 • 15/2015 Tilaajavastuulaki muuttuu 1.9.2015
 • 14/2015 Pappisasessorin kelpoisuusvaatimukset muuttuvat 1.8.2015
 • 13/2015 Seurakuntien kiinteistöhallintajärjestelmä
 • 12/2015 Kirkon yleiset tietoturvamääräykset 2016
 • 12/2015 liite 1 Kirkon säädöskokoelma Nro 120 Kirkkohallituksen päätös kirkon tietoturvamääräyksistä
 • 12/2015 liite 2 Kirkon yleiset tietoturvamääräykset 2016
 • 11/2015 Valtionkorvauksen jakaminen seurakunnille ja seurakuntayhtymille sekä seurakuntien ja seurakuntayhtymien maksut kirkon keskusrahastolle vuodesta 2016 alkaen
 • 11/2015 liite 1 Valtionkorvauksen jakaminen ja eläkerahaston lisäkartuttaminen
 • 11/2015 liite 2 Kokonaisvaikutus
 • 10/2015 Kirkonkirjojen tietojen luovuttamisesta perittävät uudet maksut 1.6.2015
 • 10/2015 liite Kirkon säädöskokoelma Nro 219 Kirkkohallituksen päätös kirkonkirjojen tietojen luovuttamisesta perittävistä maksuista annetun kirkkohallituksen päätöksen muuttamisesta
 • 9/2015 Kansallinen veteraanipäivä 27.4.2015
 • 8/2015 Kunniamerkin nimenmuutos ja esitykset Pro ecclesia –mitalin ja ritarikuntien kunniamerkkien saajiksi itsenäisyyspäivänä 2015
 • 8/2015 liite OKM kirje
 • 7/2015 Lastensuojelulain mukainen ilmoitusvelvollisuus lapsen henkeen ja terveyteen kohdistuvien tekojen osalta
 • 6/2015 Väestörekisterikeskus tiedottaa painotuotteiden tilaamisesta
 • 5/2015 Tilastolomakkeiden A7-A9 lähettäminen Kirkkohallitukseen tilastovuodelta 2014
 • 4/2015 Yhdenvertaisuuslainsäädäntö uudistui
 • 3/2015 Salassa pidettävät tiedot ja sähköposti
 • 2/2015 Laskennallinen osuus eläkevastuusta 31.12.2014
 • 1/2015 Tarkennus kirkkokäsikirjan ohjeisiin tuhkakeskiviikon messusta
Päivitetty