Hyppää sisältöön

Yleiskirjeet 2008

Liitteet

 • 47/2008 Rakkauden lahja – kirjan tilaaminen
 • 43/2008 Seurakuntavaalien äänioikeusikärajan laskemista koskeva kirkkolain muutos
 • 39/2008 Keräysten ja muiden erityiskatteisten varojen kirjanpito
 • 39/2008 liite 1 Esimerkkejä kolehtien ja erilaisten keräysten kirjauksista
 • 39/2008 liite 2 Esimerkkejä erityiskatteisiin rahastoihin liittyvistä kirjauksista
 • 39/2008 liite 3 Esimerkki testamentti- ja lahjoitusrahastojen pääomien täsmäytyksestä tilinpäätöksen yhteydessä
 • 39/2008 liite 4 Esimerkki rahastosäännöstä
 • 39/2008 liite 5 Esimerkki omana taseyksikkönä eli erilliskirjanpidon puitteissa hoidettujen rahastojen tilinpäätöstietojen yhdistämisestä seurakunnan tuloslaskelmaan ja taseeseen
 • 39/2008 liite 6 Kolehtien, keräysten ja erityiskatteisten rahastojen kirjanpito
 • 38/2008 Taloushallinnon perusohjeiden päivitykset 1.1.2009 alkaen
 • 38/2008 liite 1 Tilinpäätösohje 2009
 • 38/2008 liite 2 Tuloslaskelma 2009
 • 38/2008 liite 3 Rahoituslaskelman liite 2
 • 38/2008 liite 4 Tililuettelomalli 2009
 • 38/2008 liite 5 Kustannusten kohdentaminen liite 1
 • 35/2008 Esitykset kirkollisiksi kunniamerkeiksi vuonna 2009
 • 34/2008 Äitienpäiväkunniamerkit 2009
 • 34/2008 liite Liite kunniamerkkihakemukseen
 • 32/2008 Vuoden 2009 kirkkokolehdit
 • 24/2008 Päivitettyjä ohjeita kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden esineiden luettelointiin
 • 22/2008 Sankarihautausmaiden perinne, hoito ja kunnostus
 • 21/2008 Rakenneuudistajan opas seurakunnan työntekijälle ja luottamushenkilölle
 • 18/2008 Veronsaajien oikeudenvalvonta uudistuu
 • 17/2008 Seurakuntatalouksien yhdistymiseen liittyvät taloushallinnon tehtävät
 • 17/2008 liite 1 Seurakuntatalouksien yhdistymiseen liittyvät taloushallinnon tehtävät
 • 17/2008 liite 2 Uuden tai laajentuneen seurakunnan aloittavan taseen muodostaminen
 • 16/2008 Meidän kirkko. Osallisuuden yhteisö –strategia
 • 15/2008 Kirkonkirjojen ja perhelehtien digitointi
 • 14/2008 Esitykset ritarikuntien kunniamerkkien saajiksi itsenäisyyspäivänä 2008
 • 14/2008 liite Ohjeita kunniamerkkiesitysten tekemisestä
 • 12/2008 Kansallinen veteraanipäivä 27.4.2008
 • 5/2008 Seurakunta työyhteisöjen tukena irtisanomis- ja lomautustilanteissa
 • 5/2008 liite Seurakunta työyhteisöjen tukena irtisanomis- ja lomautustilanteissa
 • 4/2008 Kolehtikohteiden vaihtaminen
 • 3/2008 Päivitetty malli seurakunnan arkistosäännöksi ja arkistonmuodostussuunnitelmaksi
 • 2/2008 Kirkolliskokouksen maallikkoedustajien ja hiippakuntavaltuuston maallikkojäsenten vaalien toimittamista koskevat ohjeet puheenjohtajalle ja mallipöytäkirjat
 • 2/2008 liite 1 Muistilista
 • 2/2008 liite 2 Kirkkovaltuuston pöytäkirjan pohja
 • 2/2008 liite 3 Vaalin pöytäkirjan pohja
Päivitetty