Hyppää sisältöön

Kannanotot, lausunnot ja katsaukset

Koulutuskatsaukset 2022-

Kirkon tutkimus ja koulutus laatii vuosittain katsauksen kirkon virkoihin / tehtäviin kelpoistavasta perus- ja täydennyskoulutuksesta, henkilöstön kehittämisestä sekä yhteiskunnan koulutuspoliittisten kehittämishankkeiden vaikutuksista kirkkoon ja koulutuksen järjestämiseen

Koulutuskatsaus 2022

Marraskuussa 2022 toteutetun Tutkimus ja koulutus -yksikön koulutusten vaikuttavuutta selvittäneen kyselyn raportti ja tulokset.

Henkilöstökoulutuksen vaikuttavuuskysely 2022

Muita asiakirjoja

Päivitetty