Hyppää sisältöön

Kirkon työelämä 2020

Kirkon työelämä 2020 -ohjelmassa innostetaan ja kannustetaan kehittämään ja jakamaan kehittämisen ideoita ja käytäntöjä!

Tulevaisuuden työelämätaitoja oppimaan

Tulevaisuuden työelämätaitoja tarvitaan jo nyt! Kirkossa töissä olevat voivat opiskella niitä Kirtekon tarjoaman Tulevaisuuden työelämätaidot -verkkovalmennuksen avulla. Valmennus on maksuton. Siihen voi liittyä työpaikalla työnantajan päättämällä tavalla tai omin päin, itse valitsemalla tavalla ja ajankohtana. Jos valmennus otetaan työpaikan yhteiseen koulutussuunnitelmaan, etenemiselle on hyvä laatia aikataulu ja sopia etenemistavasta ja verkkopalavereista, joissa oppimisalustan teemoja yhdessä käsitellään. Oppimisen iloa!

Lue lisää Kirkon työntekijöiden intranetistä

Verkkovalmennus on tekstitetty myös ruotsiksi, ks. Sacrista.

null Musiikin alan koulutuksia Kirkon koulutuskeskuksessa vuodelle 2021

Musiikin alan koulutuksia Kirkon koulutuskeskuksessa vuodelle 2021

Tulevana vuonna Kirkon koulutuskeskuksen koulutuksissa muun muassa lauletaan gospelia, soitetaan yhdessä ja tutkitaan musiikin mahdollisuuksia muistisairaiden kohtaamisessa.
Julkaistu 5.10.2020
Kuvituskuva Kirkon koulutuskeskuksen tiloista.

Tutustu kanttoreille ja muille musiikkia työssään käyttäville suunnattuihin koulutuksiimme alla ja ilmoittaudu 31.10. mennessä koulutuskalenteri.evl.fi. Koulutuskalenterista löydät myös muut kirkon henkilöstölle tarkoitetut koulutukset sekä verkostotapaamiset.

Gospelkuoron iloa

5 op

Miten saadaan kuorokaapujen helmat heilumaan tai nuorten kuoro svengaamaan? Groovea, sointia ja autenttista gospelkuorosoundia suomen ja englannin kielillä.

Tästä koulutuksesta hyötyvät niin gospelkuoroja aiemmin johtaneet kuin sellaisen aloittamista suunnittelevat. 

Siirry Koulutuskalenteriin

Musiikki, hoiva ja vuorovaikutus

3 op

Kun sanat eivät riitä, musiikki tuo mahdollisuuden jatkaa vuorovaikutusta. Koulutuksessa perehdytään käytännöllisesti siihen, kuinka musiikki vaikuttaa kokonaisvaltaisesti ihmisen fyysiseen, psyykkiseen, sosiaaliseen ja hengelliseen hyvinvointiin. Koulutuksessa keskitytään erityisesti muistisairaiden ja erityisryhmien kanssa toimiseen.

Siirry Koulutuskalenteriin

Hyvän säestämisen taito

3 op

Tule yhdessä etsimään uutta intoa ja ideoita seurakunnan virsilaulun tukemiseen ja johtamiseen sekä inspiroitumaan yhteismusisoinnista kollegojen kanssa.

Siirry Koulutuskalenteriin

Sävellys- ja sovituskoulutus

5 op

Koulutuksen tavoitteena on kehittää ja syventää käytännön työssä tarvittavia sovitus- ja sävellystaitoja sekä syventää soinnutuksen, soitinnuksen ja tyylinmukaisuuden osaamista. Koulutus toteutetaan osittain verkossa.

Siirry Koulutuskalenteriin

Syvemmälle messuun 

10 op

Koulutuksessa etsitään messuun sellaisia lähestymistapoja ja suhdetta, että osallistuja löytää keinoja jumalanpalveluselämän kehittämiseen 2020-luvulla sekä pystyy vahvistamaan pyhyyden ja osallisuuden kokemusta messuissa.

Siirry Koulutuskalenteriin

Takaisin

Tapahtumat

Jakaessa saat!

Kirkon työelämä 2020 -ohjelman puitteissa on julkaistu verkossa helmikuusta 2019 alkaen kuvauksia seurakuntien hyvistä työelämäkäytännöistä, jotka on nimetty kehittämisen iduiksi. Käy lukemassa, millainen itu-matka on ollut Kirkon työmarkkinalaitoksen asiantuntijan Krista Mikkosen mielestä.

Kristan blogikirjoitus on julkaistu Kirkonkellossa.

Suositus epäasiallista kohtelua ja häirintää ehkäisevistä toimenpiteistä

Olisiko työpaikallanne tarvetta ottaa hyvä käytös haltuun? Se onnistuu hyödyntämällä kirkon pääsopijaosapuolten suositusta.