Hyppää sisältöön

Kirkon työelämä 2020

Kirkon työelämä 2020 -ohjelmassa innostetaan ja kannustetaan kehittämään ja jakamaan kehittämisen ideoita ja käytäntöjä!

Tulevaisuuden työelämätaitoja oppimaan

Tulevaisuuden työelämätaitoja tarvitaan jo nyt! Kirkossa töissä olevat voivat opiskella niitä Kirtekon tarjoaman Tulevaisuuden työelämätaidot -verkkovalmennuksen avulla. Valmennus on maksuton. Siihen voi liittyä työpaikalla työnantajan päättämällä tavalla tai omin päin, itse valitsemalla tavalla ja ajankohtana. Jos valmennus otetaan työpaikan yhteiseen koulutussuunnitelmaan, etenemiselle on hyvä laatia aikataulu ja sopia etenemistavasta ja verkkopalavereista, joissa oppimisalustan teemoja yhdessä käsitellään. Oppimisen iloa!

Lue lisää Kirkon työntekijöiden intranetistä

Verkkovalmennus on tekstitetty myös ruotsiksi, ks. Sacrista.

null Ilmoittaudu kirkon johtamisen ja organisaatiokonsultoinnin koulutuksiin 2021

Ilmoittaudu kirkon johtamisen ja organisaatiokonsultoinnin koulutuksiin 2021

Kirkon koulutuskeskuksen tulevan vuoden johtamisen ja organisaatiokonsultoinnin koulutukset auttavat kehittämään omia johtamistaitoja sekä tarjoavat välineitä uusiutumis- ja kehittämistyöhön seurakunnissa.
Julkaistu 25.9.2020
kuvituskuva

Tutustu koulutuksiin ja ilmoittaudu Kirkon henkilöstökoulutuskalenterin kautta 31.10.2020 mennessä.

Johtajana kirkossa (20 op, aik. Kirjo II CDY)

Koulutuksessa paneudutaan johtamistyön käytännön taitoihin ja oman johtamistyön kokemusten tutkimiseen. Koulutus soveltuu eri johtamistehtävissä toimiville kirkon ja seurakuntien työntekijöille sekä ylempää pastoraalitutkintoa suorittaville papeille.

Tarkemmat tiedot Koulutuskalenterissa

Syvemmälle johtamiseen (30 op, aik. Kirjo III)

Kahden vuoden ajalle jaksottuva koulutuskokonaisuus auttaa mm. jäsentämään oman työn toimintaympäristöä ja lähtökohtia sekä rohkaisee kokeilemaan uutta. Kohderyhmään kuuluvat kokeneet johtajat, jotka haluavat syventyä johtamisen kysymyksiin ja kehittyä johtamistyön asiantuntijoiksi.

Tarkemmat tiedot koulutuskalenterissa

Kompleksiset systeemit ja kokeilukulttuuri (5 op)

Monimutkaiset sisäiset ja ulkoiset tilanteet ja tapahtumat haastavat johtoa ja asiantuntijoita. Koulutus on tarkoitettu kokeneille ammattilaisille, jotka haluavat päivittää omaa ammatillista osaamistaan kompleksisten systeemien ja tilanteiden johtamisessa, vaativien muutostilanteiden ja haastavien konsultointiprosessien ohjaamisessa.

Tarkemmat tiedot koulutuskalenterissa

Vapaaehtoistoiminnan johtaminen (5 op)

Koulutus painottuu vapaaehtoistoiminnan ja johtamisen erityiskysymyksiin, käytäntöihin ja kehittämiseen. Se on tarkoitettu seurakuntien erilaisissa koordinaatio-, asiantuntija- ja esimiestehtävissä toimiville, joilla on kokemusta vapaaehtoistoiminnan koordinoinnista.

Tarkemmat tiedot koulutuskalenterissa

Kirkon organisaatiokonsultoinnin erityiskoulutus (45 op)

Johto tarvitsee tuekseen uusiutumis- ja kehittämistyön ammattilaisia, jotka ymmärtävät organisaation erilaisia systeemejä ja kykenevät tukemaan seurakuntia. Kirkon konsultit toimivat seurakunnissa yhteistyössä hiippakuntien kanssa.

Tarkemmat tiedot koulutuskalenterissa

Takaisin

Tapahtumat

Jakaessa saat!

Kirkon työelämä 2020 -ohjelman puitteissa on julkaistu verkossa helmikuusta 2019 alkaen kuvauksia seurakuntien hyvistä työelämäkäytännöistä, jotka on nimetty kehittämisen iduiksi. Käy lukemassa, millainen itu-matka on ollut Kirkon työmarkkinalaitoksen asiantuntijan Krista Mikkosen mielestä.

Kristan blogikirjoitus on julkaistu Kirkonkellossa.

Suositus epäasiallista kohtelua ja häirintää ehkäisevistä toimenpiteistä

Olisiko työpaikallanne tarvetta ottaa hyvä käytös haltuun? Se onnistuu hyödyntämällä kirkon pääsopijaosapuolten suositusta.