Hyppää sisältöön

Koulutuskeskus tukee seurakuntatyön kehittämistä

Kirkon koulutuskeskuksen keskeinen tehtävä on tukea seurakuntia kirkon perustehtävän toteuttamisessa.

Kirkon koulutuskeskuksen koulutustoiminnassa tuetaan seurakuntien työntekijöiden osaamisen syventymistä ja heidän edistymistään kirkon työn kehittäjiksi. Koulutuksissa hyödynnetään konkreettisia kokemuksia seurakuntatyöstä. Opiskelijoiden kehittämistehtävät ja hankkeet liittyvät kiinteästi seurakuntatyön kehittämiseen.

Koulutuskeskuksen asiantuntijat kehittämisen apuna

Koulutustoiminnan ohella Koulutuskeskuksen asiantuntijat toimivat myös seurakuntien työyhteisöjen ja seurakuntatyön kehittämisen kumppaneina. Tavoitteena on konsultatiivinen ja työnohjauksellinen työote, jossa vahvistetaan seurakunnan omaa vastuuta työnsä kehittämisestä.

Tarvittaessa Koulutuskeskuksen työntekijät myös osallistuvat sekä paikallisseurakuntien että kokonaiskirkon laajempiin koulutus- ja kehittämishankkeisiin. Esimerkiksi jokin Koulutuskeskuksen vastuulla oleva koulutus voidaan toteuttaa paikallisesti tai alueellisena koulutuksena. Tarvittaessa voidaan rakentaa erityinen koulutus vastaamaan yhteisön tarpeisiin. Joskus Koulutuskeskus voi auttaa seurakuntaa löytämään luontevan yhteistyökumppanin (hiippakunnan, järjestön tai kouluttavan laitoksen) konkreettisen hankkeen toteuttamiseen.

Päivitetty