Hyppää sisältöön

Kirkon ydinosaamiskuvaukset

Kirkon ydinosaamiskuvaukset on uudistettu. Verkkojulkaisua viimeistellään parhaillaan ja se julkaistaan tällä sivulla kesäkuun aikana.

Kirkkohallituksen täysistunto on 21.4.2020 hyväksynyt käyttöön otettavaksi kirkon ammattien yhteisen ydinosaamiskuvauksen sekä kymmenen ammatin ja erityistehtävän ydinosaamiskuvausta. Piispainkokous, jolle kuuluu pappien koulutukseen liittyvät, on 18.5.2020 hyväksynyt pappien ydinosaamiskuvauksen.

Ydinosaamisella tarkoitetaan sellaista tietojen ja taitojen soveltamista käytännön tilanteissa, josta tunnistaa ammattikunnan tai yhteisön edustajan.

Uuden ydinosaamiskuvauksen saaneet ammatit ovat: diakonian viranhaltija, kanttori, lastenohjaaja, lähetys- ja kansainvälisen työn ohjaaja, nuorisotyönohjaaja, oppilaitostyöntekijä, pappi, perheneuvoja, sairaalapappi, vammaistyön ja viittomakielisen työn tekijä sekä varhaiskasvatuksen ohjaaja.

Kirkon ydinosaamiskuvauksia on uudistettu, koska seurakuntien toimintaympäristö ja työn vaatimukset ovat muuttuneet, ammatit laaja-alaistuneet sekä ydinosaamisen käsitys kehittynyt.

Uudistusprosessia on vetänyt Kirkon koulutuskeskus, ja työskentelyyn ovat osallistuneet Kirkkohallituksen asiantuntijoiden ohella eri alojen seurantaryhmät sekä monet seurakuntien, hiippakuntien, kouluttavien laitosten ja myös ammattijärjestöjen edustajat.

Lisätietoja: johtaja Kari Kopperi kari.kopperi@evl.fi, asiantuntija Marja Pesonen marja.pesonen@evl.fi, koulutussuunnittelija Eeva Salo-Kopperi eeva.salo-kopperi@evl.fi, asiantuntija Helena Tuominen, kouluttaja Ulla Tuovinen ulla.tuovinen@evl.fi

Päivitetty