Hyppää sisältöön

Kirkon ydinosaamiskuvaukset

Kirkon ammattien ydinosaaminen muodostuu sekä kirkon ammateille yhteisestä ydinosaamisesta että kullekin ammatille ominaisesta ydinosaamisesta.

Ydinosaamiskuvaukset löytyvät verkkojulkaisusta: kirkonydinosaaminen.fi

Kirkon missio muodostaa perustan kirkon erilaisille tehtäville ja ammateille. Kuvaukset on tarkoitettu seurakuntien, työntekijöiden, opiskelijoiden ja kouluttavien organisaatioiden käyttöön. 

Ydinosaamiskuvaukset pohjautuvat kirkon ammattien yhteiseen ydinosaamiskuvaukseen, sillä ammattien kehittyessä yhteisestä osaamisesta on tullut yhä keskeisempää. 

Tässä vaiheessa seuraaville kirkon ammateille ja erityistehtäville on valmisteltu ammatillinen ydinosaamiskuvaus:
 

 • diakonian viranhaltija,
 • kanttori,
 • lastenohjaaja,
 • lähetys- ja kansainvälisen työn ohjaaja,
 • nuorisotyönohjaaja,
 • oppilaitostyöntekijä,
 • pappi,
 • perheneuvoja,
 • sairaalapappi,
 • vammaistyön ja viittomakielisen työn työntekijä sekä
 • varhaiskasvatuksen ohjaaja.

Kirkon ammattien ja erityistehtävien ydinosaamiskuvausten ohella käytössä on 2016 valmistunut lähetystyöntekijän ydinosaamiskuvaus. Se on valmistunut suunniteltaessa lähetystyöhön valmentavaa Kansainvälisen työn erityiskoulutusta (KTEL) 35 op.

Ydinosaamiskuvaukset erillisinä pdf-tiedostoina

(Sivun lyhytosoite: evl.fi/ydinosaaminen)

Ota yhteyttä

asiantuntija
Toiminnallinen osasto
Kirkon koulutuskeskus
Eteläranta 8
00130 Helsinki

Marja Pesonen (KM, AmO) työskentelee koulutuksen asiantuntijana. Työn ydin on osaamistarpeiden ennakoinnissa ja se toteutuu verkostoyhteistyössä. Koulutuspoliittinen vaikuttamistoiminta toteutuu pääasiassa valtionhallinnon asettamissa työryhmissä, yhteiskunnassa vaikuttavien eri sidosryhmien yhteisissä työpajoissa ja verkostoissa. Pesonen toimii Kirkon koulutuskeskuksen asettamien kirkon varhaiskasvatuksen sekä nuorisotyön koulutuksen seurantaryhmien sihteerinä.

asiantuntija
Toiminnallinen osasto
Kirkon koulutuskeskus
JÄRVENPÄÄNTIE 640 S
04400 Järvenpää

Eeva Salo-Kopperin (TM, pastori, työnohjaaja, AmO) työssä koulutussuunnittelijana on keskeistä seurakuntatyön ja teologikoulutuksen näkökulmista osaamisen ennakointi ja koulutuspoliittinen vaikuttamistoiminta.

Hän koordinoi kirkon henkilöstökoulutuksen kokonaisuutta ja kirkon henkilöstökoulutuskalenterin toimittamista. Hänellä on monipuolinen työkokemus ja yhteydet niin kirkon työhön seurakunta-,  hiippakunta- sekä kokonaiskirkon tasolla kuin kouluttaviin laitoksiin ja muihin koulutuksen  verkostoihin. Salo toimii Kirkon koulutuskeskuksen ja hiippakuntadekaanien yhteistyöneuvottelujen (ns. dekaanikokous) ja teologian opiskelijoiden soveltuvuustutkimuksen seurantaryhmän sihteerinä.

asiantuntija
Toiminnallinen osasto
Kirkon koulutuskeskus
JÄRVENPÄÄNTIE 640 S
04400 Järvenpää

Helena Tuominen (diakonissa, psyk. sh, sosionomi YAMK, AmO) on koulutuksen asiantuntija, jonka erityisalana on diakonian koulutus. Koulutusten lisäksi Tuominen työskentelee koulutuspoliittisten kysymysten ja vaikuttamistoiminnan parissa.

Tuomisella on aiemmissa työtehtävissä hankittua osaamista mielenterveyden ja työhyvinvoinnin aloilta sekä kriisien kanssa työskentelystä. Hänelle on kertynyt kokemusta kirkollisista työyhteisöistä seurakunnista, seurakuntayhtymästä, hiippakunnasta sekä ulkomailla työskentelystä Merimieskirkossa ja ulkosuomalaisten parissa.

kouluttaja
Toiminnallinen osasto
Kirkon koulutuskeskus
JÄRVENPÄÄNTIE 640 S
04400 Järvenpää

Ulla Tuovinen (MuM, kanttori, musiikinopettaja, työnohjaaja) toimii kouluttajana vastuualueinaan musiikki, erityisesti jumalanpalvelusmusiikki, sekä kanttoreiden ammatillisen koulutuksen seuranta. Hänellä on monipuolinen työkokemus seurakunnista, kokonaiskirkon eri tehtävistä sekä Suomen Lähetysseuran kautta kirkon kansainvälisestä työstä (lähetystyö).

Päivitetty