Hyppää sisältöön

Kouluttavan laitoksen ja kirkon yhteistyö

Kouluttava laitos varmistaa, että harjoittelun tai työelämässä oppimisen tavoitteet on määritelty selkeästi. Yksittäisen jakson tavoitteet ja painopisteet muokataan kouluttavan laitoksen, ohjaajan ja opiskelijan yhteistyönä.

Yleinen käytäntö on, että opiskelijat kysyvät paikkaa seurakunnasta, jonka jälkeen kouluttava laitos hyväksyy seurakunnan harjoittelun tai työelämässä oppimisen jakson paikaksi. Tätä ennen kouluttava laitos selvittää, että työpaikalla on mahdollista saavuttaa tutkinnon edellyttämä osaaminen. Myös opiskelijan työelämätaitojen riittävän tason arvioiminen kuuluu kouluttavan laitoksen tehtäviin.  

Lisäksi kouluttava laitos varmistaa työpaikan turvallisuuden sekä ilmoittaa työnantajalle, että työnantaja on vastuussa työturvallisuudesta. Työnantajalle myös selvitetään niin sanotut SORA-säädökset
 

Päivitetty