Hyppää sisältöön

Kirkon ammatit

Kirkon alan ammateissa on paljon yhteistä muiden ammattiryhmien kanssa, mutta kirkon töissä tarvitaan myös omaa erityisosaamista. Täältä löydät tietoa kelpoisuuksista kirkon töissä ja eri ammattien ydinosaamiskuvauksia.

null Diakonian koulutuksesta vuonna 2022 uusia näkökulmia arkityöhön, löytöjä työn kehittämiseen

Diakonian koulutuksesta vuonna 2022 uusia näkökulmia arkityöhön, löytöjä työn kehittämiseen

Diakonian erityiskoulutus antaa mahdollisuuden kokeilla, tutkia ja kehittää omassa työssä ja työyhteisöissä uudenlaisia toimintatapoja.
Julkaistu 13.10.2021

 
Diakonian erityiskoulutus (25 op) on diakonian asiantuntijoille työuran alkuvaiheen jälkeen sopiva koulutus. Koulutus koostuu viidestä 5 op:n moduulista.  Koulutuksen toteuttajina on Kirkon koulutuskeskuksen lisäksi Kirkkohallituksen eri yksiköt ja muut yhteistyökumppanit. Vuonna 2022 järjestetään seuraavat moduulit. Ilmoittautuminen päättyy 31.10.

Lue lisää Diakonian erityiskoulutuksesta tästä

Diakonia muuttuvassa yhteiskunnassa (5 op)

Koulutuksessa käsitellään yhteiskunnan palvelujärjestelmän muutoksia ja diakoniaa tässä ajassa. Tarkastelun aiheina ovat yhteiskunnan palvelujärjestelmän kehitys, sosiaali- ja terveydenhuollon rakenteiden ja toiminnan muutos, syrjäytyminen ja osallisuus. Vuonna 2022 moduulin painopisteinä ovat erityisesti rohkeat kokeilut kohti seurakuntalähtöistä kirkkoa, digiosallisuutta, sote-kumppanuutta ja kestävää diakoniaa.

Surutuki -verkkokoulutus (5 op)

Elämän rajallisuus, luopuminen ja kuolema ovat ihmiselämän pysyviä teemoja. Kuinka käsittelemme näitä kysymyksiä omassa mielessämme ja työntekijänä ihmisten kanssa? Pohdimme eettisiä kysymyksiä, tarkastelemme eri työntekijöiden näkökulmasta surutuen sisältöjä ja käytäntöjä ja etsimme konkreettisia tapoja kehittää omaa työtä.

Riippuvuus ja päihteet (5 op)

Mietitkö työssäsi, kuinka kohdata tukea tarvitsevia? Miten päihteet ja riippuvuus vaikuttavat ihmisen hyvinvointiin ja osallisuuteen? Miten tunnistaa päihdeongelman piirteitä eri ikäisten kohdalla? Näitä ja monia muita aiheeseen liittyviä asioita käsitellään tässä koulutuksessa.

Vanhuus elämänvaiheena (5 op)


Kuinka seurakunnassa otetaan huomioon ikääntyneet ihmiset? Miten toiminta palvelee vanhuksia, kun ikääntyminen tuo muutoksia elämään? Miten vanhuuden ikävaiheessa voi olla toimijana tai osallistujana? Tule koulutukseen pohtimaan näitä ja monia muita aiheita.

Lisätietoja: Helena Tuominen, helena.tuominen@evl.fi,koulutuksen asiantuntija, diakonia, Kirkon koulutuskeskus

Takaisin

Tapahtumat