Hyppää sisältöön

Ylempi pastoraalitutkinto syventää teologista osaamista

Ylempi pastoraalitutkinto (80 op) on tarkoitettu papeille, joita kiinnostaa teologisen ammattitaidon syventäminen ja vaativat johtamistehtävät kirkossa.

Esite pastoraalitutkinnosta

Esitteeseen on koottu tietoa sekä pastoraalitutkinnosta että ylemmästä pastoraalitutkinnosta.

Ylempi pastoraalitutkinto on sijoitettu valtioneuvoston päätöksellä 14.2.2020 alkaen Suomen tutkintojen ja muiden osaamiskokonaisuuksien viitekehykseen (FiNQF) tasolle 7. Ks. lisää viitekehyksestä tästä.

Ylempi pastoraalitutkinto antaa valmiuksia, joita tarvitaan erityisesti tuomiorovastin, pappisasessorin ja hiippakuntadekaanin tehtävissä. Koulutuksesta on hyötyä myös muissa kirkon vaativissa hallinto-, johtamis- ja asiantuntijatehtävissä.

Tutkinnon suorittaminen edellyttää pastoraalitutkintoa (34 op tai 40 op) sekä tyydyttävästi (vähintään arvosanalla 2-/3) suoritettua seurakuntatyön johtamisen tutkintoa (6 op) tai muutoin hankittua kelpoisuutta hakea kirkkoherran virkaa.

Tutkinnon rakenne

Tutkinto perehdyttää syvällisesti teologiaan ja sen soveltamiseen kirkon toiminnassa, johtamiseen kirkossa sekä kirkon hallintoon ja järjestysmuotoon.

Ylempi pastoraalitutkinto on moduulirakenteinen. Tutkinnon rakenne on

  • Kirkon johtamiskoulutus (20 op)

  • Kirkon henkilöstökoulutukseen sisältyvät syventävät teologiset opinnot (40 op)

  • Kehittämishankkeen raportti tai teologinen tutkielma (20 op)

Ylemmän pastoraalitutkinnon osaamistavoitteet määräytyvät rakenteeseen kuuluvien koulutusten tai erillisten moduulien mukaan. Ylempään pastoraalitutkintoon hyväksyttävät opinnot ratkaisee tuomiokapituli hyväksyessään henkilökohtaiset opintosuunnitelmat ja suoritetun tutkinnon.

Liitteet

Johtaja
Toiminnallinen osasto
Kirkon koulutuskeskus
JÄRVENPÄÄNTIE 640 S
04400  järvenpää

Kari Kopperin (dos. TT, pastori, AmO, organisaatiokonsultti) tehtävänä on Kirkon koulutuskeskuksen johtaminen ja siihen liittyen kirkon henkilöstökoulutuksen koordinointi sekä koulutuspoliittinen vaikuttamistoiminta.

Kopperi on systemaattisen teologian, Lutherin, luterilaisen opin ja etiikan sekä diakonian teologian asiantuntija. Hän osallistuu myös johtamisen sekä organisaatiokonsultoinnin koulutus- ja kehittämistehtäviin.

Päivitetty