Hyppää sisältöön

Kirkon koulutuksen toteuttajalle

Kirkon henkilöstökoulutuskalenteri

  • palvelee seurakuntien koulutussuunnittelua
  • luo yhtenäisyyttä kirkon henkilöstökoulutuksen toteutukseen (julkaisuperiaatteet ja tietojen syöttöohjeet)
  • kokoaa kattavasti tiedot koulutuksista ja verkostotapaamisista (ent. neuvottelupäivistä)
  • toimii välineenä kirkon henkilöstökoulutuksen toteutuman arvioinnille (koulutustarjonta ja toteuma).

Kirkon henkilöstökoulutuskalenteri on Suomen ev.-lut. kirkon Kirkkohallituksen palvelu, jolla tuetaan seurakuntia kehittämään henkilöstönsä ammatillista osaamista. Kalenteriin kootaan Kirkon koulutuskeskuksen sekä muiden Kirkkohallituksen yksiköiden ja hiippakuntien henkilöstökoulutustarjonta ja verkostotapaamiset. Kalenteriin sisältyy myös muiden tahojen toteuttamia koulutuksia, jotka on suunnattu kirkon työntekijöille. Kalenterin toimittamisesta vastaa Kirkon koulutuskeskus.

Kirkon henkilöstökoulutuskalenterin tietojärjestelmä

Aikataulu

  • Koulutustietojen toimittaminen kalenteriin alkaa huhtikuun alussa (6.4.2021).
  • Tietojen syöttäminen päättyy toukokuun alussa, jonka jälkeen koulutukset tarkastetaan ja hyväksytään Kirkon koulutuskeskuksessa.
  • Kirkon koulutuskeskus tarkastaa määräaikaan mennessä syötetyt koulutustiedot toukokuun aikana.
  • Koulutukset vuoden 2022 tarjontaan julkaistaan viikolla 34.

Toteumatietojen antaminen 

  • Tieto vuoden 2021 toteumatietojen antamisen aikataulusta ja keräämisestä lähetetään koulutuksen toteuttajille myöhemmin.

Liitteet

  • Koulutuksen suunnittelu (KKH) Pohja on tarkoitettu ensisijaisesti Kirkkohallituksen yksiköiden koulutusten suunnittelua varten. Sitä voi hyödyntää soveltuvin osin myös muuhun koulutusten suunnitteluun.

Ota yhteyttä

asiantuntija
Toiminnallinen osasto
Kirkon koulutuskeskus
JÄRVENPÄÄNTIE 640 S
04400 Järvenpää

Eeva Salo-Kopperin (TM, pastori, työnohjaaja, AmO) työssä koulutussuunnittelijana on keskeistä seurakuntatyön ja teologikoulutuksen näkökulmista osaamisen ennakointi ja koulutuspoliittinen vaikuttamistoiminta.

Hän koordinoi kirkon henkilöstökoulutuksen kokonaisuutta ja kirkon henkilöstökoulutuskalenterin toimittamista. Hänellä on monipuolinen työkokemus ja yhteydet niin kirkon työhön seurakunta-,  hiippakunta- sekä kokonaiskirkon tasolla kuin kouluttaviin laitoksiin ja muihin koulutuksen  verkostoihin. Salo toimii Kirkon koulutuskeskuksen ja hiippakuntadekaanien yhteistyöneuvottelujen (ns. dekaanikokous) ja teologian opiskelijoiden soveltuvuustutkimuksen seurantaryhmän sihteerinä.

Kurssisihteeri
Toiminnallinen osasto
Kirkon koulutuskeskus
JÄRVENPÄÄNTIE 640 S
04400 Järvenpää

Kurssisihteeri Ulla Pyykkö vastaa Kirkon koulutuskeskuksen koulutusten käytännön järjestelyistä muun muassa ilmoittautumisten, majoitusvarausten ja puhelinpalvelun osalta. Lisäksi hän hoitaa myyntilaskutusta ja Henkilöstökoulutuskalenterin päivittämistä.

Päivitetty