Hyppää sisältöön

Kirkon organisaatiokonsultoinnin erityiskoulutus, 45 op

Kirkon organisaatiokonsultoinnin erityiskoulutus auttaa kehittymään uusiutumis- ja kehitystyön ammattilaiseksi ja antaa valmiudet toimia konsulttina kirkollisten organisaatioiden erilaisissa kehittämishankkeissa.

Organisaatiokonsultoinnin erityiskoulutus soveltuu kirkon työnohjaajille ja vaativissa johtamis- ja asiantuntijatehtävissä toimiville, jotka ovat suorittaneet vähintään Kirjo II tai muun vastaavan tasoisen johtamiskoulutuksen.

Kirkon organisaatiokonsultoinnin erityiskoulutus, 45 op, valmistaa uusiutumis- ja kehittämistyön ammattilaisia, konsultteja. He ymmärtävät organisaatioiden sosiaalisia, psykologisia, taloudellisia, toiminnallisia ja kulttuurisia systeemejä sekä kykenevät tukemaan seurakuntia erilaisissa organisaation kehittämisprosesseissa. Kirkon konsultit toimivat seurakunnissa yhteistyössä hiippakuntien kanssa.

Koulutuksen jälkeen osallistuja

  • hallitsee konsultointityön ja konsultoivan työotteen osana omaa ammatillista identiteettiään ja erityisosaamistaan
  • tunnistaa ja jäsentää organisaation tilanteen ja arvioi konsultoinnin edellytykset ja lähtökohdat sekä johdon että henkilöstön näkökulmista
  • kehittää yhdessä organisaation johdon ja henkilöstön kanssa sen toimintaa ennakoiden tulevaisuuden haasteita
  • soveltaa monipuolisesti konsultatiivisen työotteen erilaisia viitekehyksiä sekä käyttää ja kehittää lähestymistapoja ja menetelmiä strategisesti tarkoituksenmukaisella tavalla
  • osaa konsultoida sekä rakennemuutosprosesseja, kriisiytyneitä työyhteisöjä että tulevaisuuden uusia mahdollisuuksia hakevia organisaatioita
  • tunnistaa, hyödyntää ja kehittää konsultoitavan organisaation verkostoja ja niiden erilaisia osaamisresursseja
  • toimii asiantuntijana kirkon työyhteisöjen, johdon sekä tuomiokapitulien kehittämistyössä ja muutosprosesseissa.

Ota yhteyttä

kouluttaja
Kirkon tutkimus ja koulutus
JÄRVENPÄÄNTIE 640 S
04400 Järvenpää

Terttu Malo on kehittämistyön ja konsultoinnin kokenut ammattilainen. Hän on toiminut sekä konsulttina, yrittäjänä että johtajana. Hänen vastuualueeseensa kuuluu Organisaatiokonsultoinnin erityiskoulutus ja johtamisen koulutuskokonaisuuksia.

Malo on kehittänyt konsultoinnin menetelmiä erityisesti alueellisen ja paikallisen yhteistyön, innovatiivisuuden ja yhteisöllisyyden vahvistamiseksi. Koulutukseltaan hän on kasvatustieteilijä, työnohjaaja ja vaativan erityistason organisaatiokonsultti (MA in AOC, London City University).

Päivitetty