Hyppää sisältöön

Kirjo II, 20 op – Johtaminen seurakunnassa

Kirjo II on Kirkon koulutuskeskuksen järjestämää koulutusta, joka vastaa tasoltaan erityiskoulutusta. Koulutus syventää työelämätaitoja, antaa erityisosaamista johtamiseen kirkollisessa kontekstissa ja laaja-alaistaa asiantuntijuutta kirkon työssä.

Kirjo II -koulutus, 20 op, on jaoteltu tehtävälähtöisesti niin, että erilaisissa johtamistehtävissä toimivat valitsevat omaa tehtäväalaansa vastaavan koulutuksen:

Kirjo IIA, 20 op – Johtaminen seurakunnassa

Kirjo IIA, 20 op, on tarkoitettu kirkkoherroille ja selektiivien johtajille. Hiippakunnat järjestävät koulutuksen.

 • Kirkkoherrat
 • Selektiivien johtajat

Koulutuksen tavoitteena on, että osallistuja

 • kehittää itsessään niitä taitoja ja sisäistää niitä tietoja, joiden avulla hän kykenee toimimaan seurakunnan toiminnallisena ja hallinnollisena johtajana sekä vahvistuu päivittäisjohtamisen taidoissa
 • ymmärtää seurakuntatyön johtamisen erityispiirteet
 • pääsee kehitysuralle strategisen johtamisen taidoissa.
Koulutusta järjestävät hiippakunnat. Katso ajankohtaiset tiedot koulutuksesta Henkilöstökoulutuskalenterista.

Kirjo IIB, 20 op – Talouden ja hallinnon johtamisen koulutusohjelma

Kirjo IIB -koulutus on seurakuntien talous-, henkilöstö- ja yleishallinnon johtamistehtävissä toimiville tarkoitettu koulutusohjelma, jonka sisältö painottuu hallinnon, talouden ja toiminnan erityiskysymyksiin.

 • Talous- ja hallintojohtajat
 • Talous- ja hallintopäälliköt
 • Henkilöstöpäälliköt

Kirjo IIB -koulutuksen avulla johtamistehtävissä toimiva voi syventää osaamistaan johtamistyössä.

Koulutuksen jälkeen osallistuja

 • tuntee strategisen johtamisen teoriat ja käytännön sovellukset talouden, henkilöstö- ja yleishallinnon sekä toiminnan keskinäisen suhteen näkökulmasta ja osaa niiden pohjalta hahmottaa johtamistyön eri alueita ja johtamisen perusprosesseja
 • hyödyntää uusia johtamistyön toimintatapoja ja käytäntöjä omassa työssään kirkon ominaispiirteet huomioiden
 • omaksuu reflektoinnin ja johtamistoiminnan arvioinnin osaksi työkäytäntöään
 • hyödyntää koulutuksen aikana rakentunutta seurakuntien eri johtamistehtäviä edustavien kollegojen verkostoa myös jatkossa.

Koulutuksen järjestää Kirkon koulutuskeskus. Katso ajankohtaiset tiedot koulutuksesta Henkilöstökoulutuskalenterista.

Kirjo II C/D, 20 op – Johtaminen seurakunnassa sekä Kirjo IIY, 20 op – Johtaminen ja hallinto seurakunnassa

Kirjo II C/D soveltuu väliportaan johtamistehtävissä oleville sekä johtamisesta kiinnostuneille eri kirkon ammateissa toimiville. Kirjo II Y -koulutus on puolestaan suunnattu ensisijaisesti ylempää pastoraalitutkintoa suorittaville papeille, jotka eivät toimi johtamistehtävissä.

Kirjo IIC/D ja Kirjo IIY -koulutusten koulutuskuvaus

Koulutuskuvauksesta löydät tarkemmat tiedot koulutuksesta.

Kirjo IIC/D – Johtaminen seurakunnassa

 • Diakonian johtotehtävissä olevat
 • Varhaiskasvatuksen johtotehtävissä olevat
 • Nuorisotyön johtotehtävissä olevat
 • Perhetyön johtotehtävissä olevat
 • Johtavat kanttorit
 • Johtavat papit
 • Alue- ja työalajohtajat
 • Taloudellis-hallinnollisen työn johtotehtävissä olevat ja työnjohtajat

Kirjo IIY – Johtaminen ja hallinto seurakunnassa

 • Ylempää pastoraalitutkintoa suorittavat papit, jotka eivät toimi johtamistehtävissä

Kirjo IIC/D- ja Kirjo IIY -koulutukset, 20 op, syventävät työelämätaitoja, antavat erityisosaamista johtamiseen kirkollisessa kontekstissa ja laaja-alaistavat asiantuntijuutta kirkon työssä. Koulutusten keskeisin tunnuspiirre on osaamisen, toiminnan ja työn kehittäminen.

Koulutuksen jälkeen osallistuja

 • tuntee strategisen johtamisen teoriat ja käytännön sovellukset talouden, henkilöstö- ja yleishallinnon sekä toiminnan keskinäisen suhteen näkökulmasta ja osaa niiden pohjalta hahmottaa johtamistyön eri alueita ja johtamisen perusprosesseja
 • hyödyntää uusia johtamisen toimintatapoja ja käytäntöjä omassa työssään kirkon ominaispiirteet huomioiden
 • omaksuu reflektoinnin ja johtamistoiminnan arvioinnin osaksi työkäytäntöään
 • hyödyntää koulutuksen aikana rakentunutta seurakuntien eri johtamistehtäviä edustavien kollegojen verkostoa myös jatkossa.
Päivitetty