Hyppää sisältöön

Soveltuvuusarviointi

Seurakuntatyön  johtamistehtävissä tarvitaan mm. seuraavia ominaisuuksia ja osaamista:

  • realistinen itsetuntemus ja omien voimavarojen tunnistaminen
  • hyvät vuorovaikutus- ja yhteistyötaidot: hyvä empatiakyky, kyky hyvään itsensä ilmaisuun ja kuunteluun
  • kyky ottaa vastaan erilaista palautetta ja hyvä paineensietokyky
  • kyky kohdata ristiriitoja
  • kyky johtaa ja kehittää seurakuntatyötä
  • organisointi- ja päätöksentekokyky
  • kyky johtaa moniammatillista ja hengellistä erilaisuutta sisältävää yhteisöä.

Soveltuvuusarviointi on osa piispainkokouksen määrittelemää seurakuntatyön johtamisen tutkintoa. Soveltuvuustutkinta järjestetään ennen opintokokonaisuuden alkua ja se kestää osallistujaa kohden yhden päivän.

Soveltuvuusarvioinnin tehtävänä on antaa arvio koulutettavien soveltuvuudesta kirkon johtamistehtäviin sekä koulutuksen järjestäjille että koulutettaville. Tutkimuksen tavoite on tutkia laajasti hakijan soveltuvuutta ja ennakoida hänen resurssejaan kirkon johtamistehtäviin. Arviointi ei ole karsiva, vaan tutkinnon suorittamiseen liittyvät ratkaisut tekee tuomiokapituli.

Tutkinnan suorittaa kirkkohallituksen valitsema soveltuvuusarvioinnin asiantuntija (Psykologitiimi Päämäärä Oy). Arvioinnissa kartoitetaan seurakunnallisen työyhteisön johtajana toimimisen edellytyksiä ja resursseja. Tutkimuksesta annetaan osallistujalle kirjallinen johtajuusprofiilia kuvaava yhteenvetolomake. Soveltuvuutta arvioidaan viisiportaisella asteikolla 1, 1½, 2, 2½ ja 3.

Päivitetty