Hyppää sisältöön

Kirjo I, 5/6 op – Seurakuntatyön johtaminen

Kirjo I -koulutus aloittaa kirkon johtamiskoulutuksen ja se antaa valmiuksia kirkon johtamistehtäviin. Se on hiippakuntien järjestämää koulutusta.

Seurakuntatyön johtamisen tutkinnon opetussuunnitelma

Papit suorittavat Kirjo I:n seurakuntatyön johtamisen tutkintonta, joka koostuu soveltuvuusarvioinnista, kahdesta seminaarijaksosta sekä näihin liittyvistä tehtävistä.

Kirjo I eli

  • Seurakuntatyön johtamisen tutkinto (papit), 6 op
  • Seurakuntatyön johtaminen (kaikki ammattiryhmät), 5 op

Koulutuksessa tutustutaan kirkollisen johtamisen perusteisiin. Kirjo I auttaa koulutukseen osallistuvia arvioimaan omia valmiuksiaan johtamistehtäviin kirkossa.

Papit suorittavat Kirjo I -koulutuksen kuuden opintopisteen laajuisena Seurakuntatyön johtamisen tutkintona. Muut kirkon työntekijät suorittavat koulutuksen viiden opintopisteen laajuisesti.

Kirkkoherralta edellytetään seurakuntatyön johtamisen tutkintoa

Kirkkoherran viran hakijalta edellytetään pastoraalitutkinnon ja seurakuntatyön johtamisen tutkinnon suorittamista (KJ 6:10).  Seurakuntatyön johtamisen tutkinto antaa papeille lisäpätevyyttä toimia myös muissa kirkon johtamistehtävissä, esimerkiksi seurakuntien aluekappalaisena.

Seurakuntatyön johtamisen tutkinnon tavoitteena on tukea opiskelijaa kirkkoherran tehtäviin kuuluvien tietojen, taitojen ja asenteiden opiskelussa. Tutkinnon aikana opiskelija perehtyy keskeisiin johtajuuden ja työyhteisön kysymyksiin.

Päivitetty