Hyppää sisältöön

Johtamisen erityiskoulutus tuo vahvan ammatillisen osaamisen perustan kirkolliseen johtamiseen

Kirkon johtamiskoulutus vastaa seurakuntatyön tarpeisiin ja antaa eväitä arjen johtamistyöhön. Koulutus on monimuotoista, työelämälähtöistä, ohjattua oppimista, joka toteutuu tiiviinä vuoropuheluna arjen johtamistyön ja tietoisen opiskelun välillä.

Johtamisen erityiskoulutus (JOK, 50 op)

Johtamiskoulutus muodostuu moduuleista.

Johtamisen erityiskoulutuksen osaamistavoitteena on, että osallistuja

  • osaa johtaa ja ohjata organisaatiotaan huomioiden toimintaympäristöjen muutokset, verkostoitumisen ja vapaaehtoistoiminnan mahdollisuudet sekä kirkon kokonaistilanteet,
  • osaa orientoitua ja rakentaa johtamistyönsä kirkon perustehtävän, yhteisöllisyyden ja paikallisen vaikuttavuuden pohjalta, 
  • osaa vahvistaa strategista henkilöstöjohtamista työllään, 
  • tiedostaa oman työnsä ja sen tulosten riippuvan siitä, kuinka hän itse johtajana mahdollistaa muiden onnistumisen työssään ja
  • osaa arvioida ja kehittää omaa ja muiden toimintaa huomioiden organisaation tarpeet ja sen tulevaisuus

Johtamisen erityiskoulutus on johtamistyön ammatillista osaamista vahvistava kokonaisuus, jonka aikana osallistutaan oman kehittymisen ja työtehtävien kannalta mielekkäisiin koulutuksiin. Koulutuksia toteuttavat Kirkon tutkimus ja koulutus ja hiippakunnat.  Koulutukset on suunnattu kirkon johtamistehtävissä työskenteleville. 

Hiippakuntien järjestämät johtamiskoulutukset 

  • Johtamisen perusteet (5 op) JOK/V ja JOK/P/KHRA
  • Seurakuntatyön johtamisen tutkinto (5 op) JOK/P/KHRA
  • Johtamiskoulutus kirkkoherroille ja hallinnon johdolle JOK/P/KHRA, JOK/P/HALLJOHTO
  • Hiippakuntien koulutustarjonta 2024

Kirkon tutkimuksen ja koulutuksen järjestämät johtamiskoulutukset

Katso lisää henkilöstökoulutuskalenterista

Tarkempia tietoja koulutuksista antavat Kirkon tutkimuksen ja koulutuksen johtamiskouluttajat ja hiippakuntien dekaanit.

Aineistoa

Ota yhteyttä

kouluttaja
Kirkon tutkimus ja koulutus
JÄRVENPÄÄNTIE 640 S
04400 Järvenpää

Terttu Malo on kehittämistyön ja konsultoinnin kokenut ammattilainen. Hän on toiminut sekä konsulttina, yrittäjänä että johtajana. Hänen vastuualueeseensa kuuluu Organisaatiokonsultoinnin erityiskoulutus ja johtamisen koulutuskokonaisuuksia.

Malo on kehittänyt konsultoinnin menetelmiä erityisesti alueellisen ja paikallisen yhteistyön, innovatiivisuuden ja yhteisöllisyyden vahvistamiseksi. Koulutukseltaan hän on kasvatustieteilijä, työnohjaaja ja vaativan erityistason organisaatiokonsultti (MA in AOC, London City University).

Kouluttaja
Kirkon tutkimus ja koulutus
JÄRVENPÄÄNTIE 640 S
04400 Järvenpää

Markku Tynkkynen työskentelee työnohjauksen ja johtamisen kouluttajana. Aiemmin hän on työskennellyt pari vuosikymmentä Lahdessa seurakuntapappina. Teologin koulutuksen lisäksi Markku on kouluttautunut työnohjaajaksi sekä organisaatiokonsultiksi. Merkittävimmät luottamustehtävät ovat olleet yksi kausi kirkolliskokouksen jäsenenä ja kuusi vuotta Suomen työnohjaajat ry:n puheenjohtajana.

Päivitetty