Hyppää sisältöön

Erityisosaamista kirkolliseen johtamiseen

Kirkon johtamiskoulutus on suunnattu kirkon johtamistehtävissä työskenteleville. Se vastaa seurakuntatyön tarpeisiin ja antaa eväitä kirkon työarkeen.

Kirkon johtamiskoulutusohjelma (Kirjo) 2005

Johtamiskoulutusten taustalla on Kirkon johtamiskoulutusohjelma 2005, jonka sisältöjä on kehitetty vastaamaan tämän päivän haasteisiin. Koulutuksen järjestäjinä ovat Kirkon koulutuskeskus ja hiippakunnat. Kirkon johtamiskoulutuksen uudistaminen on parhaillaan käynnissä.

Kirkon johtamiskoulutus antaa valmiuksia

  • tutkia yhteiskunnan ja kulttuurin muutosta
  • kehittää strategista ajattelua ja johtamista
  • syventää hengellisessä työyhteisössä tarvittavia johtamistaitoja
  • oppia yhteistyöjohtamista
  • rakentaa työn tekoa tukevaa hallintoa ja toiminnan ohjaamisen järjestelmää  
  • monipuolistaa viestintä- ja vuorovaikutustaitoja
  • persoonalliseen kasvuun.

Kirkon johtamiskoulutukset ovat monimuotoista työelämälähtöistä koulutusta, jossa ohjattu oppiminen tapahtuu ensisijaisesti arjen johtamistyössä.

  • Kirjo I -koulutus, 6/5 op. Papit suorittavat Kirjo I -koulutuksen 6 op laajuisena Seurakuntatyön johtamisen tutkintona. Muut kirkon työntekijät suorittavat koulutuksen 5 op laajuisesti. Koulutus esittelee kirkollisen johtamisen perusteita. Se auttaa arvioimaan omia valmiuksia johtamistehtäviin kirkossa. Hiippakunnat järjestävät koulutuksen.
  • Kirjo II -koulutus, 20 op, rakentaa perusvalmiuksia erilaisiin johtamistehtäviin seurakunnissa. Koulutus tukee kirkollisen johtajan ammatti-identiteetin kehittymistä. Kirkon koulutuskeskus järjestää koulutuksen.
  • Kirjo III -koulutus, 30 op, syventävää johtamisosaamista ja se antaa välineitä haastaviin johtamistehtäviin. Kirkon koulutuskeskus järjestää koulutuksen.
kouluttaja
Toiminnallinen osasto
Kirkon koulutuskeskus
JÄRVENPÄÄNTIE 640 S
04400  järvenpää

Terttu Malo on kehittämistyön ja konsultoinnin kokenut ammattilainen. Hän on toiminut sekä konsulttina, yrittäjänä että johtajana. Hänen vastuualueeseensa kuuluu Organisaatiokonsultoinnin erityiskoulutus ja johtamisen koulutuskokonaisuuksia.

Malo on kehittänyt konsultoinnin menetelmiä erityisesti alueellisen ja paikallisen yhteistyön, innovatiivisuuden ja yhteisöllisyyden vahvistamiseksi. Koulutukseltaan hän on kasvatustieteilijä, työnohjaaja ja vaativan erityistason organisaatiokonsultti (MA in AOC, London City University).

Kouluttaja
Toiminnallinen osasto
Kirkon koulutuskeskus
JÄRVENPÄÄNTIE 640 S
04400  järvenpää

Markku Tynkkynen työskentelee työnohjauksen ja johtamisen kouluttajana. Aiemmin hän on työskennellyt pari vuosikymmentä Lahdessa seurakuntapappina. Teologin koulutuksen lisäksi Markku on kouluttautunut työnohjaajaksi sekä organisaatiokonsultiksi. Merkittävimmät luottamustehtävät ovat olleet yksi kausi kirkolliskokouksen jäsenenä ja kuusi vuotta Suomen työnohjaajat ry:n puheenjohtajana.

Päivitetty