Hyppää sisältöön

Kirkollinen viestintä

  • pohjautuu kirkon ydinsanomaan
  • on rohkeasti kristillistä
  • on ajankohtaista ja avointa
  • on keskustelevaa ja kunnioittavaa
  • on selkeää ja saavutettavaa
  • tunnistaa erilaisten kohderyhmien tarpeet
  • uudistuu jatkuvasti videinnän kanavien ja teknologioiden kehittyessä. 

Kirkollisen viestinnän tehtävä

Suomen evankelis-luterilaisen kirkon tehtävä on ilmaistu kirkkolaissa ja Ovet auki -strategiassa. Kirkkolain mukaan kirkon tehtävä on julistaa Jumalan sanaa ja jakaa sakramentteja sekä toimia kristillisen sanoman levittämiseksi ja lähimmäisenrakkauden toteuttamiseksi. Kirkon Ovet auki -strategiassa ilmaistu perustehtävä eli missio on edistää Jumalan valtakuntaa ja julistaa Jeesusta Kristusta maailman pelastajana.

Kirkon yhteisiksi arvoiksi on kirkon strategiassa määritelty usko, toivo ja rakkaus (1 Kor 13:13).

”Uskon kautta syntyvä yhteys Jumalaan luo kristityn ja seurakunnan elämään perustan. Toivon taustalla on Jeesuksen lupaus Jumalan oikeudenmukaisuudesta, huolenpidosta ja iankaikkisesta elämästä. Rakkaus merkitsee lähimmäisistä välittämistä aina ja kaikkialla.”

(Ovet auki - Suomen ev.lut.kirkon strategia vuoteen 2026)

Tämä missio ja nämä arvot ohjaavat kirkon viestintää. Kirkollisen viestinnän tehtävänä on toteuttaa kirkon tehtävää muuttuvassa yhteiskunnassa ja uskonnollisessa kentässä sellaisin viestein, teoin ja vuoropuheluin, jotka koskettavat niin kirkon jäseniä kuin muitakin.

On tärkeää huomioida, kenelle ja kenen kanssa viestitään, ja kertoa sanomasta ja kirkon työstä tilanteeseen soveltuvalla ja kohderyhmää puhuttelevalla tavalla. Myös muuttuvassa yhteiskunnassa kirkolla on tärkeä rooli yhteiskuntavastuun kantajana ja arvokeskustelijana, ja tämä rooli kannattaa tehdä näkyväksi.

 

 

Kirkon toimintaympäristöstä ja sen muutoksesta kertoo nelivuotiskertomus Uskonto arjessa ja juhlassa, Suomen evankelis-luterilainen kirkko vuosina 2016–2019

Kristuksen kirkon lähimmäisenrakkautta korostava tehtävä, arvot ja sanoma ovat kirkon vahvuus. Kirkollinen viestintä tulee lähelle ihmistä ja tuo uskoa, toivoa ja rakkautta hänen elämäänsä.

Päivitetty