Hyppää sisältöön

Liity mukaan kehittämiseen

Haluatko olla kehittämässä ihmislähtöistä kirkkoa, joka olisi relevantti myös nuoremmille sukupolville? Osallistu avoimiin työpaja -päiviin 10.11. ja 2.12.2021 ja työstä teemaa kanssamme.

Kaksi nuorta aikuista hyppäävät kadulla ilmaan löyden kantapäänsä yhteen.
Kuva: NeONBRAND / Unsplash.com

Työpaja yhteisö -teemalla 10.11. klo 10-16 Kirkon talossa

Miten eri tavoin ymmärrämme yhteisö -käsitteen kirkossa? Millaisia yhteisöjen rakentamisen työvälineitä seurakunnilla on käytössään? Etnografisen tutkimuksen mukaan 18-30 -vuotiaat eivät kaipaa kirkon luomaa yhteisöllisyyttä, mutta arvostavat itse löydettyjä pieniä yhteisöjä. MIten kirkko/seurakunta voisi toimia alustana heidän yhteisöllisyydelle? Millaisia uusia työvälineitä yhteisöjen rakentamiseen tarvitaan? Tule mukaan työstämään "aikuisten polut" -ryhmän kanssa yhteisö -ajattelua ja työvälineitä. Ilmoittautumislinkki työpajaan avautuu lokakuun lopussa.

Työpaja y- ja z-sukupolvien jäsenryhmistä, klustereista ja segmenteistä 2.12. klo 10-16. 

Paikka ja ilmoittaumistiedot vahvistuvat lokakuun loppuun mennessä.

Etätyöpaja to 14.10. klo 13-15: z-ja y-sukupolvien arvot, elämä, hengellisyys ja suhde kirkkoon

Työpajassa paneudutaan tuoreen etnografisen tutkimuksen pohjalta 18-30 -vuotiaiden kaupunkilaisten arvoihin, elämänvalintoihin, hengellisyyteen ja kirkkosuhteeseen. Mitä meidän pitäisi kirkkona kuulla, ymmärtää ja tehdä? Millaisiin toiminnallisiin kokeiluihin tutkimus meitä kutsuu?

Liity mukaan tästä linkistä (Zoom -linkki Meeting ID: 950 2011 8962, Passcode: 512500).

Ei ennakkoilmoittautumista.

 

Lisää työpajoja syksyllä 2021

Hanke järjestää avoimia työpajoja, joissa työstetään kysymystä, miten kirkko olisi relevantti myös Z- ja Y-sukupolvien aikuisille. Työpajat pidetään  10.11. ja 2.12. Lisätietoa paikoista ja ajoista tarkentuu lähiaikoina.

Pestihaku: Työstäjiä “aikuisten polut” -malliin 

Haluatko olla kehittämässä uutta ihmislähtöistä ”aikuisten polut” -mallia suomen evankelis-luterilaiseen kirkkoomme? Pystyt antamaan (työ)aikaasi ja haluat olla asian ytimessä ”kädet ruvella” työstämässä ja kirjoittamassa mallia.  

Haemme nyt vapaaehtoisia 1,5 vuoden intensiiviseen työskentelyyn ryhmässä, jonka tehtävänä on koota ja kirjoittaa ”aikuisten polut” malli. Ryhmä luo erilaisten kuulemisten ja työpajatyöskentelyjen pohjalta malliin perusluokittelun, jäsentävät elementit ja työvälineet. Ryhmän jäsenet osallistuvat myös mallin kehittämiseen liittyvien toiminnallisten kokeilujen ohjaamiseen ja muokkaamaan mallia niistä saatujen palautteiden pohjalta. Ryhmän jäsenyys vie aikaa keskimäärin kaksi päivää tai iltaa kuukaudessa. Ryhmän koostumuksesta riippuen ajat voidaan sopia virka-aikoihin tai iltoihin. 

Haemme ryhmään nyt 4-6 henkilöä työstämään mallia kirkkohallituksen Millenniaalien kirkko  
-projektiryhmän asiantuntijoiden kanssa. Ryhmän jäsenyys soveltuu seurakunnan, seurakuntayhtymän tai esimerkiksi järjestön työntekijälle, joka saa työnantajaltaan luvan toimia ryhmässä työaikana. Ryhmään voit mainiosti hakea myös vapaaehtoispohjalta, jos elämäntilanteesi mahdollistaa työskentelyyn sitoutumisen.  

Tehtävä alkaa heti syyskuussa ryhmän valinnan jälkeen. Ryhmän työskentely tapahtuu sekä etänä että noin joka toinen kuukausi lähityöskentelynä, jonka paikkana on pääosin Kirkon talo Helsingissä. Korvaamme osallistumisesta aiheutuvat kulut, mutta emme maksa siitä palkkiota. 

Hae ryhmään 19.9.2021 mennessä 

Hae pestiä ja tule luomaan tulevaisuuden toimintamallia kirkkoon! Kerro itsestäsi, taustastasi ja siitä, miksi olisit loistava henkilö ryhmään. Hakemukset pyydämme 19.9.2021 mennessä sähköpostilla Jussille ja Katrille. 

Lisätietoja pestistä saat Jussi Laine, jussi.laine@evl.fi 050 302 7781 tai Katri Vappula katri.vappula@evl.fi 0505298061 sekä hankkeen sivulta Milleniaalien kirkko - evl.fi 

 

Pestihaku: Aikuisten polut -palauteryhmä 

Haemme aikuisten polut malliin palauteryhmää. Jos olet innostunut pohtimaan kokonaiskirkon ja sen eri seurakuntien toimintakulttuuria ja kehittämään sitä ihmislähtöiseen suuntaan, palauteryhmä saattaisi olla paikkasi toimia.  

Haemme palauteryhmään erilaisia ja eri taustoista tuleva henkilöitä. Toivomme, että olet iältäsi noin 20-45 –vuotias, luterilaisen kirkon jäsen ja valmis antamaan muutaman tunnin kuukaudessa panostasi palautteenannon muodossa. Tehtävä edellyttää, että osaat hahmottaa sekä laajoja kokonaisuuksia että katsoa terävästi yksityiskohtiin ja muotoilla rakentavaa ja työskentelyä edistävää palautetta suullisesti ja osittain myös kirjallisesti. 

Palauteryhmä kokoontuu pari kertaa vuodessa yhteiseen tapaamiseen ja muuten työskentely tapahtuu etänä.  

Hae ryhmään 19.9.2021 mennessä

Hae pestiä ja tule luomaan tulevaisuuden toimintamallia kirkkoon! Kerro itsestäsi, taustastasi ja siitä, miksi olisit loistava henkilö ryhmään. Hakemukset pyydämme 19.9.2021 mennessä sähköpostilla Jarille. 

Lisätietoja: Jari Pulkkinen, jari.a.pulkkinen@evl.fi, 0406881467 

 

Tulevat Pestit avautuu joulukuussa 2021 

Tulemme syyskauden lopussa hakemaan lisää tekijöitä Aikuisten polut –mallin eri osa-alueita työstäviin ryhmiin. Näiden ryhmien toimikausi tulee olemaan vuosi 2022.  

Päivitetty