Hyppää sisältöön

Seurakuntahallinnossa sovellettava lainsäädäntö

Seurakuntahallinnon kannalta tärkeimpiä säädöksiä ovat kirkkolaki ja kirkkojärjestys. Kirkollisesta lainsäädännöstä on tarkempaa tietoa näiden verkkosivujen lainsäädäntöä koskevassa osiossa. Sieltä löytyy lisätietoa myös uuden kirkkolain ja -järjestyksen käsittelyn vaiheista ja voimaantulosta.  

Kirkollisen lainsäädännön lisäksi seurakuntahallinnossa sovelletaan kirkkolaissa tarkemmin säädetyllä tavalla myös yleisiä hallinto-oikeudellisia periaatteita ja hallinnollisia lakeja, kuten hallintolakia (434/2003), julkisuuslakia (621/1999) ja kielilakia (423/2003). Lisää tietoa eri tehtävissä ja työaloilla sovellettavasta lainsäädännöstä löytyy myös näiden asiakokonaisuuksien omilta sivuilta.

Päivitetty