Hyppää sisältöön

Kirkon tietohallinto

Kirkon tietohallinnolla tarkoitetaan seurakuntien, IT-alueiden ja kirkon keskushallinnon muodostamaa kokonaisuutta. Kirkon tietohallinto kehittää ja ylläpitää kirkon tehtävissä tarvittavia tieto- ja viestintäteknisiä palveluja. Kehittämisen lähtökohtana ovat kirkon perustehtävän tarpeet.

Kirkon tietohallinto

IT-alueet ovat seurakuntien sopimuspohjaisesti muodostamia yhteistyöalueita. Kullakin IT-alueella on oma IT-aluepalvelukeskus, joka huolehtii alueen seurakuntien IT-asioista.

IT-alueet järjestävät, ohjeistavat ja hoitavat mm. alueensa seurakuntien peruskäyttäjien tukipalvelut.

Kirkkohallituksen tietohallintoyksikkö kehittää ja ylläpitää kirkon toiminnassa, taloudenhoidossa ja hallinnossa tarvittavia tietojärjestelmiä ja tietotekniikkaa sekä tukee työntekijöitä niiden käytössä.

Kirkkohallituksen tietohallintoyksikön yhteystiedot

Tapahtumat

null Kirkko mukana kansallisessa AuroraAI-tekoälyohjelmassa

Kirkko mukana kansallisessa AuroraAI-tekoälyohjelmassa

AuroraAI on valtiovarainministeriön koordinoima kansallinen tekoälyohjelma, jossa kirkko on mukana.  AuroraAI:n tavoitteena on ihmislähtöinen toimintamalli, jossa tekoäly auttaa kansalaisia ja yrityksiä hyödyntämään palveluita oikea-aikaisesti ja eettisesti.
Julkaistu 18.5.2021
AuroraAI-tekoälyohjelman logo, jossa lukee AuroraAI.

Kirkkohallitus ja pilottiseurakunnat tekevät valtiovarainministeriön kanssa yhteistyötä. Pilottina kehitetään rippikoulujen käyttöön tekoälyä hyödyntävä sovellus, joka auttaa nuoria pohtimaan omaa elämäänsä ja tukee sen kautta nuorten hyvinvointia.

Samalla sovellus tukee rippikoulujen suunnittelemista yhdessä nuorten kanssa sekä rippikoulujen kehittämistä paikallisesti ja valtakunnallisesti. 

Sovelluksen pilotoinnissa on mukana seurakuntia Turusta, Espoosta, Tampereelta, Oulusta ja Mikkelistä. Sovelluksen ensimmäinen pilotointi toteutetaan kesällä 2021.

Kokonaisuudessaan AuroraAI-ohjelmassa toteutetaan AuroraAI-verkko, jonka tarkoitus on kytkeä julkisen hallinnon organisaatioiden palvelut yhteen vuorovaikuttamaan myös muiden sektorien palvelujen kanssa. Verkolla parannetaan erityisesti julkisten palveluiden ja palvelun käyttäjien kohtaamista ja huolehditaan, ettei resursseja mene hukkaan.

Lisätietoja: evl.fi/aurora-ai

Takaisin