Hyppää sisältöön

Kiinteistöstrategia

Seurakuntien kannattaa laatia kiinteistötoimensa ratkaisujen pohjaksi kiinteistöstrategia. Siinä määritellään rakennusten käyttöä koskevat ohjenuorat pitkällä tai keskipitkällä aikavälillä.

Strategian laajuuden ja perusteellisuuden päättää seurakunta itse. Strategiasta tulee joka tapauksessa käydä ilmi rakennusten käytön ja kuntotason edellyttämä toimenpidetarve. Strategiassa voidaan linjata esimerkiksi korjaustarvetta ja ajankohtaa tai rakennuksesta luopuminen. Seurakuntien kannattaa kiinteistönpidossaan kiinnittää huomiota mm. tilojen käyttöasteeseen ja siihen liittyen lämmitykseen. Vanhojen kirkkojen kohdalla on aina myös selvitettävä korjausten tai muutosten vaikutukset niissä olevan kulttuuriperinnön ja taideteosten säilymisolosuhteisiin.

Strategiassa tarvittavia taustatietoja talletetaan ja päivitetään jokaisella seurakunnalla olevaan Basis-rekisteriin. Se on tietokanta, jota seurakunta voi käyttää kiinteistöhallintansa perustietona. Järjestelmään on jo nyt hankittavissa lisäosia, kuten huoltokirja. Näiden avulla seurakunnan on mahdollista rakentaa käyttöönsä kiinteistöjen hallintajärjestelmä. Basiksen käyttömahdollisuudet erityisesti suojeltujen rakennusten hoidossa tulevat lähivuosina lisääntymään.    

Päivitetty