Hyppää sisältöön

Kiinteistöstrategia

Seurakuntien on tarpeen laatia kiinteistötoimensa ratkaisujen pohjaksi kiinteistöstrategia. Siinä määritellään rakennusten käyttöä koskevat ohjenuorat pitkällä tai keskipitkällä aikavälillä.

Strategian laajuus ja perusteellisuus riippuu seurakunnan kiinteistö- ja rakennuskannasta. Strategiasta tulee käydä ilmi rakennusten käytön ja kuntotason edellyttämä toimenpidetarve. Strategiassa voidaan linjata esimerkiksi korjaustarvetta ja ajankohtaa tai rakennuksesta luopuminen. Seurakuntien tulisi kiinteistönpidossaan kiinnittää huomiota mm. tilojen käyttöasteeseen ja siihen liittyen lämmitykseen. Vanhojen kirkkojen kohdalla on aina myös selvitettävä korjausten tai muutosten vaikutukset niissä olevan kulttuuriperinnön ja taideteosten säilymisolosuhteisiin.

Strategiassa tarvittavat taustatiedot talletetaan ja päivitetään jokaisella seurakunnalla olevaan Basis-rekisteriin. Se on tietokanta, jota seurakunta voi käyttää kiinteistöhallintansa perustietona. Järjestelmään on hankittavissa myös lisäosia, kuten huoltokirja. Näiden avulla seurakunnan on mahdollista rakentaa käyttöönsä kiinteistöjen hallintajärjestelmä. 

Päivitetty