Kyrkohandboken

Den av kyrkomötet godkända handboken har tre delar:

  • Gudstjänstboken (2000)
  • Evangelieboken (1999) och
  • Handbok för kyrkliga förrättningar 1-3 (2003). 
Redigerad