Hyppää sisältöön

Material

Bakgrundsmaterial

Under de senaste åren har det producerats mycket framtidsinriktat material. I strategiarbetet utnyttjas det arbete som gjorts de senaste åren i kyrkans framtidsarbetsgrupper, kyrkans egen och andras statistik samt olika aktörers framtidsmaterial. I bakgrunden ligger kyrkomötets, framför allt framtidsutskottets, slutsatser. Under arbetets gång följer man med framtidsdiskussioner bland annat på sociala medier samt deltar i kyrkans personalmöten och gör enkäter. Valmansföreningarnas valprogram som utarbetats för val av kyrkomötesombud och medlemmar i stiftsfullmäktige utgör en intressant helhet av bakgrundsmaterial. Grundprincipen är öppenhet, en bred bas och mångsidig beredning. Vid utarbetandet av strategin vill man höra sakkunniga, och även erfarenheter och synpunkter från kyrkans arbetare och medlemmar i en öppen dialog. Till viss del beaktas kyrkans tidigare gemensamma strategier.

 

Lyhördhet

Strävan är att lyssna till de signaler som kommer från församlingsfältet så noggrant som möjligt under hela strategiprocessen. Processen började med en enkät riktad till församlingarna. Enkäten hade två delar. Den första kartlade erfarenheterna av En mötande kyrka-strategin gällande hur den genomfördes och hur användbar den varit. Den andra samlade församlingarnas synpunkter om vilka fenomen kyrkans gemensamma strategi bör lyfta fram och vilka typer av strategiriktlinjer församlingarna skulle behöva för att stöda sitt eget strategiarbete.

Under våren 2020 kommer också anställda inom församlingarna och församlingarnas medlemmar att höras på ett mer omfattande sätt.

 Idéer och respons

Alla tankar och idéer gällande strategins innehåll tas tacksamt emot. Det är möjligt att ge fortlöpande respons till projektchefen för kyrkans strategiarbete Terhi Kaira.

Redigerad