Hyppää sisältöön

Välkommen till kyrkans strategivärld

En kvinna tittar in i framtiden med en kikare.

Kyrkans liv och verksamhet behöver en gemensam riktning.

En strategisk planering är mer omfattande i sitt syfte och har en mer hållbar inverkan på kyrkan och dess församlingars verksamhet än den operativa planeringen. Strategiskt arbete inom kyrkan är ett gammalt fenomen: sedan fornkyrkans tid har man strävat efter att genomföra kyrkans grunduppgift planmässigt. Vår kyrka har i hög grad tillämpat modellerna för systematisk planering utifrån omgivningen. Kyrkan har tagit in planerings- och ledarskapsteorier från annat håll men försökt tillämpa dem på kyrkans verksamhetssätt och formulera dem på ett sätt som passar ihop med ”kyrkans språk”.

Kyrkans tredje gemensamma strategi, En mötande kyrka, anger kyrkans riktlinjer med sikte på år 2020. När strategiperioden går mot sitt slut har vi inlett processen att göra upp Kyrkans strategi 2026. På den här webbplatsen kan du läsa om hur arbetet fortskrider – och hur du kan delta i arbetet.

Tag kontakt

kansliapäällikön erityisavustaja
Kirkkohallituksen yhteinen toiminta
Kanslichefens byrå
ETELÄRANTA 8
00130  helsinki
Redigerad