Hyppää sisältöön

Församlingarnas skogar

Församlingarnas skogar utgör ett betydande kollager. De evangelisk-lutherska församlingarna i Finland äger totalt cirka 167 000 hektar skog.

Två stapeldiagram, trädslag och trädbeståndets ålder, samt fastigheternas skogsareal per kommun utmärkta på Finlands karta.

Kyrkostyrelsen lät 2020 Naturresursinstitutet (LUKE) utreda de församlingsägda skogarnas funktion som kolsänkor och kollager. Församlingarna och de kyrkliga samfälligheterna kan dra nytta av uppgifterna i sina planer och beslut som gäller skötsel och användning av skogarna.

I projektet framtogs ett kalkylmässigt värde för ökning av kolsänkan, dvs. hur mycket kolsänkan kan ökas i förhållande till jämförelsenivån. Resultat enligt församling kan man bekanta sig visuellt Kyrkostyrelsens statistiktjänstÖppna länk i ny flik.

Läs nyheten om Naturresursinstitutets utredning (23.4.2021).

Redigerad