Fastigheter

Församlingarna sköter över 6 000 byggnader. De utgör ungefär en fjärdedel av församlingarnas driftskostnader.

Evenemang

Flera evenemang

Axplock

Flera axplock