Hyppää sisältöön

Församlingens förvaltning

Se anvisningar om användningen av stadgemallar enligt den nya kyrkolagen och kyrkoordningen i cirkulär 12/2019

I nya modellstadgarna används den svenska översättningen av det av kyrkomötet godkända förslaget till kyrkolag. Regeringens proposition med förslag till kyrkolag översattes på nytt innan propositionen gavs till riksdagen.  Översättningen avviker till vissa delar från den tidigare översättningen. Vi kommer så snart som möjligt att justera paragraferna (på grå botten) i de svenskspråkiga modellstadgarna i den mån det behövs enligt den nya översättningen. Vi informerar på denna sida när mallarna har uppdateras.

 

Det finns skäl att avbryta beredningen av nya administrativa bestämmelser tills vidare, eftersom behandlingen av förslaget till kyrkolag har avbrutits i riksdagen.

Läs mer om detta i pressmeddelandet från 7.4.2020 under Aktuellt: Behandlingen av totalreformen av kyrkolagen har avbrutits i riksdagen

Redigerad