Hyppää sisältöön

Stadgemallar

Församlingarnas organ, deras administration, förfaranden och arbetsfördelning bestäms i olika slags förvaltningsdokument, bland annat arbetsordningar, stadgar och instruktioner.

Kyrkostyrelsen har utarbetat mallar för församlingarnas förvaltningsbestämmelser. De finns på lagstiftningssidorna.

Kyrkostyrelsens ämbetskollegium har 14 juni 2018 tillsatt en arbetsgrupp för att bereda nya stadgemallar tills den nya kyrkolagen och kyrkoordningen träder i kraft. Arbetsgruppens mandat sträcker sig till 31 maj 2019.

 

Redigerad