Hyppää sisältöön

Kyrkoordningen

I kyrkoordningen finns bestämmelser om

  • kyrkans verksamhet
  • förvaltningen mera i detalj.

Kyrkoordningen utfärdas av kyrkomötet. 

Den gällande kyrkoordningen finns i justitieministeriets databas Finlex, som underhålls av Edita.

 

Nya kyrkoordningen

Kyrkomötet godkände den 16 maj 2018 en ny kyrkolag och lade fram ett förslag för statsrådet om stiftande av en ny kyrkolag. Samtidigt som kyrkomötet fattade beslut om en ny kyrkolag beslutade man också godkänna en ny kyrkoordning, som träder i kraft samtidigt som den nya kyrkolagen. Samtidigt upphävs också valordningen för kyrkan. Mera information finns på sidan Kodifiering av kyrkolagstiftningen.

Behandlingen av totalreformen av kyrkolagen har avbrutits i riksdagen. Riksdagens förvaltningsutskott förväntar sig av kyrkan en ny helhetsberedning av kyrkolagen. Därför fördröjs ikraftträdandet av den nya kyrkolagen och kyrkoordningen oundvikligen. Läs mera om detta i pressmeddelandet från 7.4.2020 under Aktuellt: Behandlingen av totalreformen av kyrkolagen har avbrutits i riksdagen

 

Redigerad