Hyppää sisältöön

Kyrkoordningen

I kyrkoordningen finns bestämmelser om

  • kyrkans verksamhet
  • förvaltningen mera i detalj.

Kyrkoordningen utfärdas av kyrkomötet. 

Den gällande kyrkoordningen finns i justitieministeriets databas Finlex, som underhålls av Edita.

 

Nya kyrkoordningen

Kyrkomötet godkände den nya kyrkolagen och de separata lagar som har samband med den samt kyrkoordningen 11.11.2021. Riksdagen godkände kyrkolagen och de separata lagarna 2.3.2023. Den nya lagstiftningen avses träda i kraft 1.7.2023.

 

Tidigare skeden:

 

Redigerad