Hyppää sisältöön

Kyrkolagen

I kyrkolagen finns bestämmelser om

  • förhållandet mellan kyrkan och staten
  • kyrkans författning
  • kyrkans förvaltning.

Förslag till ändringar i kyrkolagen läggs fram av kyrkomötet och godkänns av riksdagen.

Den gällande kyrkolagen finns i justitieministeriets databas Finlex, som underhålls av Edita.

Ändringar som inte trätt i kraft ännu

I Finlex finns också de ändringar i kyrkolagen som har godkänts av riksdagen men som ännu inte har trätt i kraft. 

Nya kyrkolagen

Kyrkomötet godkände den 16 maj 2018 en ny kyrkolag och lade fram ett förslag för statsrådet om stiftande av en ny kyrkolag. Mera information finns på sidan Kodifiering av kyrkolagstiftningen.

Behandlingen av totalreformen av kyrkolagen har avbrutits i riksdagen. Riksdagens förvaltningsutskott förväntar sig av kyrkan en ny helhetsberedning av kyrkolagen. Därför fördröjs ikraftträdandet av den nya kyrkolagen och kyrkoordningen oundvikligen. Läs mera om detta i pressmeddelandet från 7.4.2020 under Aktuellt: Behandlingen av totalreformen av kyrkolagen har avbrutits i riksdagen.

 

Redigerad