Hyppää sisältöön

Kyrkolagen

I kyrkolagen finns bestämmelser om

  • förhållandet mellan kyrkan och staten
  • kyrkans författning
  • kyrkans förvaltning.

Förslag till ändringar i kyrkolagen läggs fram av kyrkomötet och godkänns av riksdagen.

Den gällande kyrkolagen finns i justitieministeriets databas Finlex, som underhålls av Edita.

Ändringar som inte trätt i kraft ännu

I Finlex finns också de ändringar i kyrkolagen som har godkänts av riksdagen men som ännu inte har trätt i kraft. 

Nya kyrkolagen

Kyrkomötet godkände 11.11.2021 förslagen till en ny kyrkolag och separata lagar i samband med den. Förslagen har sänts till undervisnings- och kulturministeriet. När kyrkomötet godkände förslaget till ny kyrkolag godkändes samtidigt den nya kyrkoordningen. Tidpunkten för ikraftträdandet av den nya lagstiftningen är öppen. Författningarna kan i praktiken träda i kraft tidigast 1.7.2023.

 

Redigerad