Hyppää sisältöön

Kyrkolagen

I kyrkolagen finns bestämmelser om

  • förhållandet mellan kyrkan och staten
  • kyrkans författning
  • kyrkans förvaltning.

Förslag till ändringar i kyrkolagen läggs fram av kyrkomötet och godkänns av riksdagen.

Kyrkomötet godkände den nya kyrkolagen och de separata lagar som har samband med den samt kyrkoordningen 11.11.2021. Riksdagen godkände kyrkolagen och de separata lagarna 2.3.2023. Den nya lagstiftningen trädde i kraft 1.7.2023.

Den gällande kyrkolagen finns i justitieministeriets databas Finlex, som underhålls av Edita.

Ändringar som inte trätt i kraft ännu

I Finlex finns också de ändringar i kyrkolagen som har godkänts av riksdagen men som ännu inte har trätt i kraft. 

 

Redigerad