Hyppää sisältöön

Kyrkliga val

I valordningen för kyrkan finns bestämmelser om kyrkliga val, vilket betyder

  • församlingsval
  • kyrkoherdeval
  • val av medlemmar av stiftsfullmäktige och ombud till kyrkomötet
  • biskops- och ärkebiskopsval
  • val av prästassessor i domkapitlet

Valordningen för kyrkan utfärdas av kyrkomötet. 

 

Församlingsvalet är ett direkt val och också kyrkoherdeval kan ordnas som direkt val. I övriga kyrkliga val är församlingarnas förtroendevalda och präster röstberättigade.

 

Den nya kyrkoordningen upphäver valordningen för kyrkan

Kyrkostyrelsen har till kyrkomötet överlämnat de nya framställningarna med förslag till kyrkolag och de separata lagar som har samband med den samt förslag till kyrkoordning. Framställningarna bereds för närvarande av kyrkomötets lagutskott. Tidpunkten för ikraftträdandet av den nya kyrkolagen och kyrkoordningen är öppen.​​​​​​​

Redigerad