Hyppää sisältöön

Gällande författningssamling

Nr 178 Kyrkostyrelsens beslut om examen som krävs av innehavaren av en tjänst som ledare för missionsarbete och internationellt arbete och av en tjänsteinnehavare som utför arbete som hör till tjänsten som sin huvudsakliga uppgiftÖppna länk i ny flik

Nr 177 Biskopsmötets beslut om under vilka förutsättningar en präst i en annan evangelisk-luthersk kyrka, ett annat kristet trossamfund eller en annan kristen sammanslutning kan förrätta gudstjänster och utföra kyrkliga förrättningarÖppna länk i ny flik

Nr 176 Biskopsmötets beslut om möjlighet för en medlem i en annan kyrka att delta i nattvardenÖppna länk i ny flik

Nr 175 Biskopsmötets beslut om den undervisning som ska ges den som ansluter sig till kyrkanÖppna länk i ny flik

Nr 174 Biskopsmötets beslut om tillstånd för kristna föreningar, stiftelser eller andra sammanslutningar att ordna konfirmandundervisningÖppna länk i ny flik

Nr 173 Biskopsmötets beslut om examen som krävs för tjänster som sjukhuspräst och omsorgsprästÖppna länk i ny flik

Nr 172 Biskopsmötets beslut om examen i ledning av församlingsarbete som krävs av en kyrkoherdeÖppna länk i ny flik

Nr 171 Biskopsmötets beslut om högre pastoralexamenÖppna länk i ny flik

Nr 170 Biskopsmötets beslut om pastoralexamenÖppna länk i ny flik

Nr 169 Biskopsmötets beslut om de intyg som krävs av den som ansöker om prästvigning eller lektorsrättigheter Öppna länk i ny flik

Nr 168 Biskopsmötets beslut om teologisk examen som krävs för prästämbetetÖppna länk i ny flik

Nr 167 Kyrkostyrelsens beslut om avgifter för utlämnande av uppgifter ur kyrkböckernaÖppna länk i ny flik

Nr 166 Kyrkostyrelsens beslut om kyrkans specialutbildningar för krävande specialuppgifterÖppna länk i ny flik

Nr 165 Kyrkostyrelsens beslut om examen som krävs av innehavare av en tjänst som ledare inom småbarnspedagogiken samt av tjänsteinnehavare som arbetar som ledare inom småbarnspedagogiken som sin huvudsakliga uppgiftÖppna länk i ny flik

Nr 164 Kyrkostyrelsens beslut om examen som krävs av innehavare av en tjänst som ungdomsarbetsledare och av tjänsteinnehavare som utför arbete som ungdomsarbetsledare som sin huvudsakliga uppgiftÖppna länk i ny flik

Nr 163 Kyrkostyrelsens beslut om examen som krävs för kantorstjänstÖppna länk i ny flik

Nr 162 Kyrkostyrelsens beslut om examen som krävs av innehavare av en diakonitjänst och av tjänsteinnehavare som utför diakoniarbete som sin huvudsakliga uppgiftÖppna länk i ny flik

Nr 161  Kyrkostyrelsens beslut om examina som krävs för innehavare av en tjänst som familjerådgivare och som chef för en familjerådgivningscentralÖppna länk i ny flik

Nr 159 Kyrkostyrelsens beslut om kyrkans datasäkerhetspolicy och allmänna datasäkerhetsbestämmelser

Nr 155 Kyrkostyrelsens beslut om enhetliga förfaranden vid utfärdande av intyg som baserar sig på uppgifter i kyrkböckerna

Nr 121 Kyrkostyrelsens beslut om tidtabell för digitalisering av manuellt förda kyrkoböcker

Nr 97 Kyrkostyrelsens beslut om att slopa underhållet av familjeakter och förmedlingen av flyttningsbetyg vid förandet av kyrkböckerna

Redigerad