Hyppää sisältöön

Cirkulär 2023

Bilagor

 • 12/2023 Kyrkostyrelsens anvisningar för bokföringen och redovisningen av insamlingen Gemensamt Ansvar
 • 12/2023 bilaga 1 Anvisningar till församlingarna om redovisningen av insamlingen gemensamt ansvar
 • 12/2023 bilaga 2 Insamlingen Gemensamt Ansvar – närmare anvisningar om penningrörelsen
 • 3/2023 bilaga 3 Insamlingen gemensamt ansvar – bokföring av intäkter, kostnader och redovisning 1.1–31.12.2023
 • 12/2023 bilaga 4 Anvisningar för församlingarna om bokföringen av insamlingen gemensamt ansvar 1.1–31.12.2023
 • 11/2023 Kostnader föranledda av vård, upprätthållande och bevarande av kulturarvet - Kalkylerad bokföring av kulturarvskostnader
 • 11/2023 bilaga Basis Minimitiedot 2023
 • 10/2023 Material för samarbete med kommuner och välfärdsområdena
 • 9/2023 Understöd för församlingarnas försöksverksamhet 2023 ska sökas under tiden 1.4.2023–31.8.2023
 • 8/2023 Den nya sexualbrottslagen trädde i kraft 1.1.2023
 • 7/2023 Verksamhetsmodellen stigen som en del av verkställandet av kyrkans strategi
 • 6/2023 Avgifter för utlämnande av uppgifter ur kyrkböckerna från och med 1.3.2023
 • 6/2023 bilaga 1 Förslag till Kyrkostyrelsens beslut om avgifter för utlämnande av uppgifter ur kyrkböckerna
 • 6/2023 bilaga 2 Kyrkans författningssamling nr 160-2023 Kyrkostyrelsens beslut om avgifter för utlämnande av uppgifter ur kyrkböckerna
 • 5/2023 Förslag till mottagare av Pro ecclesia-medaljen och ordensförslag för självständighetsdagen 2023
 • 5/2023 bilaga Anvisning till förvaltningsområdet om beredning av ordensförslag 2023
 • 4/2023 Lag om skydd för rapporterande personer
 • 3/2023 Beräknad andel av pensionsansvar som saknar täckning 31.12.2022
 • 2/2023 Jordfästning och begravning utan onödigt dröjsmål
 • 1/2023 Ansökan om understöd enligt prövning 2023
Redigerad