Hyppää sisältöön

Cirkulär 2020

Bilagor

 • 24/2020 Ökning av församlingarnas understödsanslag
 • 23/2020 Grunder för beredning av budgeten 2021
 • 22/2020 Möten med östeuropeiska romer i församlingens arbete
 • 21/2020 Slutrapporten för projektet Kipa 2 publicerad
 • 21/2020 bilaga Slutrapporten för projektet Kipa 2 4.8.2020
 • 20/2020 Nya anvisningar om ekonomiförvaltningen till församlingarna och de kyrkliga samfälligheterna (de ekonomiska församlingsenheterna)
 • 19/2020 Den interimistiska bestämmelsen om kyrkans datasäkerhetspolicy
 • 19/2020 bilaga 134-2020 Kyrkostyrelsens interimistiska bestämmelse om datasäkerhetspolicyn
 • 18/2020 Giltighetstiden för Kyrkostyrelsens interimistiska bestämmelse om undantagsförhållanden
 • 18/2020 bilaga 133-2020 Kyrkostyrelsens interimistiska bestämmelse om datasäkerhetspolicyn
 • 17/2020 Kopieringsavtalen överförs till församlingarna och de kyrkliga samfälligheterna vid ingången av 2021
 • 16/2020 Förberedelser i församlingarna inför massinvandring
 • 15/2020 Mallarna för anvisning om rättelseyrkande och besvärsanvisning har uppdaterats
 • 15/2020 bilaga 1 Besvärsanvisning kyrkofullmäktiges eller gemensamma kyrkofullmäktiges protokoll
 • 15/2020 bilaga 2 Anvisning om rättelseyrkande och besvärsanvisning annat organs protokoll
 • 15/2020 bilaga 3 Besvärsförbud
 • 15/2020 bilaga 4 Besvärsanvisning_kyrkofullmäktige utdrag
 • 15/2020 bilaga 5 Besvärsanvisning_gemensamma kyrkofullmäktige utdrag
 • 15/2020 bilaga 6 Anv för omprövningsbegäran_församlings myndighets beslut
 • 15/2020 bilaga 7 Anv för omprövningsbegäran kyrklig samf myndighets beslut
 • 15/2020 bilaga 8a Besvärsanvisning till beslut till följd av omprövningsbegäran kyrkobesvär
 • 15/2020 bilaga 8b Besvärsanvisning till beslut till följd av omprövningsbegäran förvaltningsbesvär
 • 15/2020 bilaga 9a Besvärsanvisning till beslut till följd av omprövningsbegäran kyrkobesvär_gemensamma kyrkorådet
 • 15/2020 bilaga 9b Besvärsanvisning till beslut till följd av omprövningsbegäran förvaltningsbesvär_gemensamma kyrkorådet
 • 15/2020 bilaga 10 Rättelseanvisning och besvärsanvisning upphandling som omfattas av upphandlingslagen
 • 15/2020 bilaga 11 Rättelseanvisning och bevärsanvisning upphandling som inte omfattas av upphandlingslagen
 • 14/2020 Projektet kipa 2 framskrider i samarbete med församlingarna
 • 14/2020 bilaga Utveckling av ekonomi- och personalförvaltningens informationssystem - Projektplan
 • 13/2020 Förslag till mottagare av pro ecclesia-medaljen och ordensförslag för självständighetsdagen 2020
 • 13/2020 bilaga Anvisning till förvaltningsområdet om beredning av ordensförslag för Finlands Vita Ros och Finlands Lejons orden
 • 12/2020 Kyrkostyrelsens beslut om avvikelse från kyrkans datasäkerhetspolicy och allmänna datasäkerhetsbestämmelser under undantagsförhållanden
 • 12/2020 bilaga 132-2020 Kyrkostyrelsens interimistiska bestämmelse om kyrkans datasäkerhetspolicy
 • 11/2020 Kyrkostyrelsens interimistiska bestämmelse om ordnande av förvaltningen
 • 11/2020 bilaga 1 131-2020 Kyrkostyrelsens interimistiska bestämmelse om församlingarnas och de kyrkliga samfälligheternas förvaltning under undantagsför
 • 11/2020 bilaga 2 Elektroniskt sammanträde
 • 10/2020 Ibruktagande av Suomi.fi -meddelanden
 • 9/2020 Coronavirus COVID-19
 • 8/2020 Precisering av klockslag - årsdagen av vinterkrigets slut
 • 7/2020 Kyrkans fyraårberättelse 2016-2019
 • 6/2020 Nationella veterandagen 27 april 2020
 • 5/2020 Församlingarna kan anordna penninginsamlingar
 • 4/2020 Årsdagen av vinterkrigets slut
 • 3/2020 Beräknad andel av pensionsansvaret som saknar täckning 31.12.2019
 • 2/2020 Ansökan om understöd enligt prövning 2020
 • 1/2020 Val av lekmannamedlemmar till stiftfullmäktige och lekmannaombud till kyrkomötet samt kandidatuppställning för val av medlemmar i kyrkostyrelsen
 • 1/2020 bilaga 1 Anvisningar för valmötets ordförande
 • 1/2020 bilaga 2 Protokoll för valmötet för lekmannamedlemmarna av kyrkofullmäktige
 • 1/2020 bilaga 3 Protokoll för det gemensamma valmötet för lekmannamedlemmarna av församlingsrådet och de lekmannamedlemmar av gemensamma kyrkofullmäktige som valts från församlingen
Redigerad