Hyppää sisältöön

Cirkulär 2017

Bilagor

 • 20/2017 Biskopsmötets beslut om möjlighet för en medlem i en annan kyrka att delta i nattvarden
 • 20/2017 bilaga 126-2017sve-Biskopsmötets beslut om möjlighet för en medlem i en annan kyrka att delta i nattvarden
 • 19/2017 Inbördeskrigets minnesår
 • 18/2017 Sammandrag av responsen på kyrkomötets framtidsriktlinje
 • 18/2017 bilaga Framställningar som begärts av kyrkostyrelsen
 • 17/2017 Anmälning av inkomstskattesatsen 2018 till Skatteförvaltningen
 • 17/2017 bilaga 1 Blankett_Anmälan om evluth församlingens inkomsksattesats 2018
 • 17/2017 bilaga 2 Församlingens inskomtskattesats 2018
 • 16/2017 Självständighetsdagen under Finlands jubileumsår
 • 15/2017 Kollekterna år 2018
 • 15/2017 bilaga Kollekterna år 2018 (docx)
 • 14/2017 Kyrkan börjar använda myndighetsnätverket Virves telefoner
 • 14/2017 bilaga Virve-esite_verkko_2017
 • 13/2017 Grunder för beredning av budgeten 2018
 • 13/2017 bilaga Utdelning av statsfinansieringen till församlingarna 2018
 • 12/2017 Byggnadsunderstöd 2018
 • 11/2017 Anvisning för tjärning av spåntak 2017
 • 11/2017 bilaga Övervakning av tjärningsprojekt
 • 10/2017 Ett stort under - Plan för konfirmandarbetet 2017
 • 9/2017 Nya avgifter utlämnande av uppgifter ur kyrkböckerna 1.5.2017
 • 9/2017 bilaga Författningssamling
 • 8/2017 Förslag till mottagare av Pro ecclesia-medaljen och ordensförslag för självständighetsdagen 2017
 • 8/2017 bilaga Anvisningar för ordensförslag
 • 7/2017 Kyrkostyrelsens beslut om examina som förutsätts av vissa tjänsteinnehavare i andligt arbete
 • 6/2017 Förberedelser för införandet av Europeiska unionens allmänna dataskyddsförordning
 • 5/2017 Nationella veterandagen 27.4.2017
 • 4/2017 Utlåtande om döpta invandrare
 • 3/2017 Beräknad andel av pensionsansvar som saknar täckning 31.12.2016
 • 2/2017 Mall för ekonomistadga
 • 2/2017 bilaga 1 Mall för ekonomistadga förs 2017 (pdf)
 • 2/2017 bilaga 1 Mall för ekonomistadga förs 2017 (docx)
 • 2/2017 bilaga 2 Mall för ekonomistadga ksamf 2017 (pdf)
 • 2/2017 bilaga 2 Mall för ekonomistadga ksamf 2017 (docx)
 • 1/2017 Nya upphandlingslagen trädde i kraft 1.1.2017
Redigerad