Hyppää sisältöön

Kyrkostyrelsens ämbetskollegium

Kyrkostyrelsens ämbetskollegium består av de tjänsteinnehavare som sköter ecklesiastikrådstjänsterna och leder Kyrkostyrelsens avdelningar. Ämbetskollegiet avgör ärenden som inte anses vara nödvändiga att ta upp i plenum. Kanslichefen är ordförande. Utöver de ordinarie medlemmarna har kommunikationsdirektorn närvarorätt.

Ämbetskollegiet håller möten regelbundet varje torsdag.

Dokument från ämbetskollegiet

Ur Kyrkostyrelsens ämbetskollegiums föredragningslistor och protokoll publiceras de paragrafer som gäller församlingarna. Protokollen publiceras torsdag veckan efter ett möte och föredragningslistorna på onsdagar. Dokument från det pågående året och föregående år hålls framlagda.

 

Ämbetskollegiets sammansättning

Kanslichefen Pekka Huokuna, ordförande
Ecklesiastikrådet Leena Rantanen (ekonomiavdelningen)
Ecklesiastikrådet Pirjo Pihlaja, (förvaltningsavdelningen)
Ecklesiastikrådet Kimmo Kääriäinen (utrikesavdelningen)
Ecklesiastikrådet Anna Kaarina Piepponen (arbetsmarknadsavdelningen)
Ecklesiastikrådet Petri Määttä (verksamhetsavdelningen)

Sekreterare: förvaltningschef Asta Virtaniemi
Närvarorätt: tf kommunikationsdirektor Eeva-Kaisa Heikura

Kontaktinformation till ämbetskollegiet

Hallintopäällikkö
Förvaltningsavdelningen
Yleishallinto
Eteläranta 8
00130 Helsingfors
Redigerad