Hyppää sisältöön

Ombud för Uleåborgs stift

kyrkomötesombud, konstitutionsutskottet

rektor, teol.lic.

kyrkomötesombud, förvaltningsutskottet
kyrkomötesombud, förvaltningsutskottet, elektor
kyrkomötesombud, konstitutionsutskottet, elektor

kyrkoherde

kyrkomötesombud, ekonomiutskottet

servicechef, ledande sakkunnig inom ekonomi

kyrkomötesombud, framtidsutskottet, elektor

lärare

kyrkomötesombud, handboksutskottet

gruppledare

kyrkomötesombud, framtidsutskottet

kyrkoherde

kyrkomötesombud, förvaltningsutskottet

präst för läroanstalter

kyrkomötesombud, lagutskottets ordförande

president vid Östra Finlands hovrätt

Redigerad