Hyppää sisältöön

Ombud för Lappo stift

kyrkomötesombud, vice ordförande för lagutskottet, elektorer

pol.lic.

kyrkomötesombud, kyrkomötets 2. vice ordförande, förvaltningsutskottet, expeditionsutskottets ordförande

kommunalråd

kyrkomötesombud

familjerådgivare, präst

kyrkomötesombud

ledare för hemlandsarbetet (pens.)

kyrkomötesombud, konstitutionsutskottet

kyrkoherde, kontraktsprost

Redigerad