Hyppää sisältöön

Ombud för Lappo stift

kyrkomötesombud, handboksutskottet, expeditionsutskottet

lektor

kyrkomötesombud, allmänna utskottet

överläkare

kyrkomötesombud, konstitutionsutskottet, kansliutskottets ordförande

familjerådgivare, präst

kyrkomötesombud, konstitutionsutskottet

ledare för hemlandsarbetet (pens.)

Biskop i Lappo stift, förvaltningsutskottet

biskop

kyrkomötesombud, ekonomiutskottet

församlingsråd

kyrkomötesombud, lagutskottet

vicehäradshövding,

Redigerad