Hyppää sisältöön

Ombud för Kuopio stift

kyrkomötesombud, lagutskottet

byggmästare, företagare

kyrkomötesombud, handboksutskottet, expeditionsutskottet

kaplan, psykoterapeut

kyrkomötesombud, konstitutionsutskottet

docent, medicinalråd

kyrkomötesombud, allmänna utskottet, kansliutskottet

lektor

kyrkomötesombud, ekonomiutskottet

kontraktsprost

kyrkomötesombud, ekonomiutskottet

kyrkoherde

kyrkomötesombud, konstitutionsutskottet

redaktör

kyrkomötesombud, framtidsutskottet, elektorer

rekaktör

kyrkomötesombud, förvaltningsutskottet, elektorer

kyrkoherde

kyrkomötesombud, vice ordförande för förvaltningsutskottet

församlingsråd, ped.mag.

Redigerad