Hyppää sisältöön

Ombud för Kuopio stift

kyrkomötesombud, handboksutskottet

pastor

kyrkomötesombud, ekonomiutskottet

sakkunnig

kyrkomötesombud, konstitutionsutskottet, expeditionsutskottet, elektor

kaplan, psykoterapeut

kyrkomötesombud, vice ordförande för förvaltningsutskottet, medlem i kyrkostyrelsens plenum

docent, medicinalråd

Redigerad