Hyppää sisältöön

Ombud för Helsingfors stift

kyrkomötesombud, allmänna utskottet

kommunikationschef

kyrkomötesombud, handboksutskottet, elektor

kyrkoherde

kyrkomötesombud, konstitutionsutskottet

teolog

kyrkomötesombud, förvaltningsutskottet

kyrkoherde, domprost

kyrkomötesombud, ekonomiutskottet, elektor

ledande familjerådgivare

kyrkomötesombud, lagutskottets vice ordförande

pol.dr

kyrkomötesombud, ekonomiutskottet

styrelsemedlem

kyrkomötesombud, framtidsutskottets ordförande

direktör

kyrkomötesombud, vice ordförande för konstitutionsutskottet

projektchef

kyrkomötesombud, framtidsutskottet, kansliutskottet

ungdomsarbetsledare

kyrkomötesombud, lagutskottet, vice ordförande för expeditionsutskottet

jurist

Redigerad