Hyppää sisältöön

Biskoparna och fältbiskopen

ärkebiskop, ordförande i kyrkomötet, biskopsmötet och kyrkostyrelsen
Biskop i Åbo ärkestift, lagutskottet
Biskop i Tammerfors stift, ordförande i konstitutionsutskottet
Biskop i S:t Michels stift, framtidsutskottet, elektorer
Biskop i Kuopio stift, ordförande i allmanna utskottet
Biskop i Lappo stift, ordförande i förvaltningsutskottet, ordförande i elektorer
Biskop i Esbo stift
fältbiskop, vice ordförande för allmänna utskottet
Redigerad