Hyppää sisältöön

Konstitutionsutskottet

Konstitutionsutskottet bereder ärenden som gäller kyrkans tro och lära, grunderna för kyrkans verksamhet, förhållandet mellan kyrkan och staten och kyrkans förhållande till andra kyrkor och trossamfund samt frågor i anslutning till detta.

Ordförande, medlemmar och sekreterare

kyrkomötesombud, vice ordförande för konstitutionsutskottet

kontraktsprost, docent

kyrkomötesombud

ledande familjerådgivare

kyrkomötesombud, konstitutionsutskottet

lektor, pastor, psykoterapeut

kyrkomötesombud, konstitutionsutskottet

chefredaktör

kyrkomötesombud

ledare för hemlandsarbetet (pens.)

kyrkomötesombud, konstitutionsutskottet

kyrkoherde, kontraktsprost

Biskop i Borgå stift, förvaltningsutskottet

biskop

Redigerad