Hyppää sisältöön

Framtidsutskottet

Framtidsutskottet bereder ärenden i anslutning till långsiktig utveckling av kyrkans arbete samt framtidsfrågor.

Ordförande, medlemmar och sekreterare

kyrkomötesombud, framtidsutskottets ordförande

direktör

kyrkomötesombud, framtidsutskottet

pastor, teol.dr

kyrkomötesombud, framtidsutskottet

docent

kyrkomötesombud, framtidsutskottet, elektor, kyrkostyrelsens plenum

redaktör

kyrkomötesombud, framtidsutskottet

socialkurator

Biskop i Åbo ärkestift, framtidsutskottet, medlem i kyrkostyrelsens plenum

biskop

kyrkomötesombud, framtidsutskottet, elektor

lärare

kyrkomötesombud, framtidsutskottet, kansliutskottet

ungdomsarbetsledare

kyrkomötesombud, framtidsutskottet

kyrkoherde

kyrkomötesombud, framtidsutskottets vice ordförande, elektor

professor emeritus

kyrkomötesombud, framtidsutskottet, elektor

kyrkoherde, kontraktsprost

Redigerad