Hyppää sisältöön

Elektorer

Elektorerna fattar beslut om sammansättningen i kyrkomötets organ och ger förslag vid val till de viktigaste organen och vid val av tjänsteinnehavare inom centralförvaltningen.

Ordförande, medlemmar och sekreterare

kyrkomötesombud, vice ordförande för lagutskottet, elektorer

pol.lic.

kyrkomötesombud, framtidsutskottet, elektorer

redaktör

kyrkomötesombud

ledande familjerådgivare

kyrkomötesombud, ekonomiutskottet, elektorer

ekonomichef (pens.)

Biskop i Åbo ärkestift

biskop

kyrkomötesombud, lagutskottet, kansliutskottet, elektorer

hushållslärare, restonom

kyrkomötesombud, allmänna utskottet, elektorer

pastor

kyrkomötesombud

familjerådgivare, präst

kyrkomötesombud, förvaltningsutskottet, elektorer

kyrkoherde

kyrkomötesombud, handboksutskottet, elektorer

kantor, företagare

kyrkomötesombud, vice ordförande för ekonomiutskottet, expeditionsutskottet, elektorer

läkare

kyrkomötesombud, lagutskottet, elektorer

konsultativ tjänsteman

elektorernas sekreterare

chef för kanslitjänster

Redigerad