Hyppää sisältöön

Ekonomiutskottet

Ekonomiutskottet bereder kyrkans centralfonds och kyrkans pensionsfonds budget samt verksamhets- och ekonomiplan, verksamhetsberättelsen och bokslutet samt övriga ärenden i anslutning till församlingarnas ekonomi och villkoren för anställningsförhållanden.

Ordförande, medlemmar och sekreterare

kyrkomötesombud, vice ordförande för ekonomiutskottet, expeditionsutskottet, elektorer

läkare

kyrkomötesombud

verkställande direktör

kyrkomötesombud, ekonomiutskottet, elektorer

ekonomichef (pens.)

kyrkomötesombud, ekonomiutskottet

professor (pens.)

kyrkomötesombud, ekonomiutskottet

kontraktsprost

kyrkomötesombud, ekonomiutskottet, expeditionsutskottet

direktör

Biskop i Uleåborgs stift, ekonomiutskottet

biskop

Redigerad