Hyppää sisältöön

Allmänna uskottet

Allmänna utskottet bereder ärenden som gäller kyrkans gemensamma verksamhet och utvecklandet av denna och ärenden som inte ska beredas av andra utskott.

Ordförande, medlemmar och sekreterare

kyrkomötesombud, allmänna utskottets ordförande

redaktör, kyrkosångare

kyrkomötesombud, allmänna utskottet

verksamhetsledare (pens.)

kyrkomötesombud, allmänna utskottet, vice ordförande och sekreterare för kansliutskottet

lektor i småbarnspedagogik

kyrkomötesombud, allmänna utskottet, kansliutskottet

lektor

kyrkomötesombud, allmänna utskottet, elektorer

pastor

kyrkomötesombud, allmänna utskottet

sjukskötare

kyrkomötesombud, allmänna utskottet

teol.stud., ped.mag.

Redigerad