Hyppää sisältöön

Talmanskonferensen

Talmanskonferensen består av ärkebiskopen, kyrkomötets vice ordförande samt utskottens och elektorernas ordförande. Sekreterare är kyrkomötets generalsekreterare.

Talmanskonferensen har i uppgift att:

  • ge kyrkomötet förslag om sammanträdesorten, sammanträdestidpunkten och annat som gäller kyrkomötets arbete, om till vilket utskott ärenden ska remitteras för beredning och vilket utskott som ska ge sitt utlåtande i ärendet och om tillsättande av extra utskott
  • ge anvisningar om arbetsarrangemangen på kyrkomötet och om utskottens verksamhetsområden och utskottsarbetet.

Talmanskonferensen kan ge anvisningar om hur ombuden ska be om ordet och komma med inlägg. Talmanskonferensen kan då i samband med ett visst ärende rekommendera att man vid behandlingen av ärendet i plenum iakttar så kallad försnabbad behandling, vilket innebär att inläggen är till exempel högst fem minuter långa.

Uppgifterna uppdateras efter sessionen i augusti 2020.

Ordförande, medlemmar och sekreterare

ärkebiskop, ordförande i kyrkomötet, biskopsmötet och kyrkostyrelsen

ärkebiskop

kyrkomötets generalsekreterare, expeditionsutskottets sekreterare, talmanskonferensens och förstärkta talmanskonferensens sekreterare
Eteläranta 8
00130 Helsingfors
Redigerad