Hyppää sisältöön

Presidium

Ärkebiskopen är ordförande för kyrkomötet. Kyrkomötet utser också två vice ordförande för varje mandatperiod.

Presidiet har till uppgift att leda kyrkomötet och planera arbetet under sessionsperioden.

Tag kontakt

ärkebiskop, ordförande i kyrkomötet, biskopsmötet och kyrkostyrelsen

ärkebiskop

kyrkomötesombud, kyrkomötets första vice ordförande, ekonomiutskottet

läkare, med.dr

kyrkomötesombud, kyrkomötets andra vice ordförande, ekonomiutskottet

landskapsdirektör

Redigerad