Hyppää sisältöön

Presidium

Ärkebiskopen är ordförande för kyrkomötet. Kyrkomötet utser också två vice ordförande för varje mandatperiod.

ärkebiskop, ordförande i kyrkomötet, biskopsmötet och kyrkostyrelsen

ärkebiskop

kyrkomötesombud, kyrkomötets 1. vice ordförande, ekonomiutskottet

läkare, med.dr

kyrkomötesombud, kyrkomötets 2. vice ordförande, förvaltningsutskottet, expeditionsutskottets ordförande

kommunalråd

Redigerad